čtvrtek 11. prosince 2014

Několik desítek sudetských Němců podalo trestní oznámení na dva české autory kvůli hanobení etnické skupiny a podněcování k nenávisti

Hornorakouský deník „Neues Volksblatt“ cituje z knihy Jiřího Krutiny a Jiřího Vacka „Němci“ 
Kniha Němci, vydaná v roce 2010 dvojicí českých autorů, vyvolala pozornost a především pobouření za hranicemi České republiky (Náš směr před delší dobou o této knize informoval). Publikace Jiřího Krutiny a Jiřího Vacka, kterou se v České republice snaží popularizovat mimo jiné jeden z nejaktivnějších funkcionářů Českého svazu bojovníků za svobodu, podle velkého počtu sudetských Němců žijících dnes v Horním Rakousku a Bavorsku naplňuje skutek trestného činu „hanobení rasy, národa, etnické nebo jiné skupiny osob“ a „podněcování nenávisti vůči skupině osob“. Jak poznamenává hornorakouský deník Neues Volksblatt (vydávaný místní lidovou stranou ÖVP, vládnoucí nejen v této spolkové zemi, ale i na celostátní úrovni), kniha Němci překypuje nejen historicky neudržitelnými tvrzdeními, ale „prezentuje se především jako protiněmecký pamflet“.

Noviny citují například z kapitoly „Všichni Němci byli nacisté“, ve které čeští autoři uvádějí, že činit rozdíly mezi nacisty a nenacisty je nepřípustné. „Nacismus je jen výrazem jejich německého ducha“, píše se v návaznosti na to dále v knize. A dále rakouský list cituje větu z publikace: „Nezakrývejme tuto pravdu mluvením o nacistech.“ V textu knihy jsou Němci pušálně označováni jako „ne-lidé“, „zrůdy“ a „zvířata“. Neues Volksblatt cituje doslova větu o Němcích: „Pro taková zvířata není lynčování zdaleka dostatečným trestem.“ Autor článku v rakouských novinách tuto skutečnost komentuje slovy: „Větami jako jsou tyto se ospravedlňuje vraždění popř. vyhánění tří miliónů sudetských Němců po Druhé světové válce na základě principu kolektivní viny. Skutečnost, že se samotní vyhnanci označují za oběti, hodnotí autoři [knihy Jiří Krutina a Jiří Vacek] jako ,nestydatost‘.“ Za zvlášť pobuřující je považována podle listu skutečnost, že tato „skandální kniha“ byla pražským ministerstvem školství dokonce doporučována pro použití ve výuce dějepisu na školách.

V Horním Rakousku proto podalo 21 sudetských Němců společně s dalšími 24 vyhnanci z Vídně a z Bavorska v České republice trestní oznámení na oba autory, píší noviny. Podavatelé vytýkají Vackovi a Krutinovi „hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob“ a „podněcování k nenávisti vůči skupině osob“ dle českého trestního zákona. Mezi podavateli žaloby je i hornorakouský historik Alfred Oberwandling (interview Našeho směru s ním ZDE), který se ve svých knihách věnuje problematice česko-německých vztahů, stejně jako předseda Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Horním Rakousku Peter Ludwig. „Jednou dojde trpělivost a musí se přikročit k činu“, zdůvodnil Ludwig listu Neues Volksblatt trestní oznámení proti autorům česky psané knihy. „Je neuvěřitelné, co si oba autoři svými urážkami na naši adresu v této knize dovolují“, doplňuje.

Informace rakouského listu o kladném přijetí knihy Němci na českém ministerstvu školství je skutečně správná. Před několika lety tehdejěí vrchní ředitel sekce vzdělávání na tomto ministerstvu, Jakub Stárek (ODS), napsal autorům knihy dopis: „Vážení pánové, děkujeme Vám za publikace ,Němci' a ,Vraždění po německu‘, jejichž jste autoři a které vydáváte vlastním nákladem. Velmi si Vašich aktivit vážíme, neboť Vaše knihy napomáhají zpřístupnit pravdivé historické události veřejnosti a jsou zejména pro současnou mladou generaci velmi potřebné. Vzhledem k tomu, že výše uvedené knihy jsou využitelné zejména ve výuce dějepisu, doporučujeme Vám kontaktovat profesní občanské sdružení - Asociaci učitelů dějepisu. (...) Kontakty na ASUD uvádíme v příloze.“

V knize Němci autoři například konstatují, že „nepřátelé dr. Beneše jsou nepřátelé všeho českého a dokonce vlastizrádci“ a uvádí zde naprosto nepravdivé údaje o českých obětech 2. světové války: „Celkový počet Němci zavražděných Čechů je přes 300.000, z toho mnoho tisíců žen a dětí včetně kojenců. Již to samo o sobě je genocida.“ Ve skutečnosti zemřel v Protektorátu z různých důvodů počet etnických Čechů, který činil asi jednu desetinu autory uváděného čísla. Současní oficiální čeští historikové hovoří přibližně o 122.000 mrtvých v Čechách a na Moravě, přičemž ovšem naprostou většinu z nich tvořili Židé, nikoliv Češi. Krutina a Vacek v knize také píší. že „sudeťáci nemají právo na sebeurčení" podobně jako „například Romové, protože žijí v zemích jiných národů a to ze své vlastní vůle“. Další podrobný výčet citátů z knihy uvádíme ZDE. (-lb-)