pátek 22. května 2015

Tomáš Krystlík v interview pro Parlamentní listy kritizuje jihomoravského hejtmana Michala Haška za jeho výrok o popravených odbojářích

Publicista a historiograf Tomáš Krystlík poskytl interview Parlamentním listům, ve kterém se věnuje otázkám česko-německých vztahů. Mimo jiné kritizuje i jihomoravského hejtmana Michala Haška (ČSSD) za jeho tvrzení, že na brněnských Kounicových kolejích byly za Protektorátu popraveny „statisíce českých odbojářů“. „Pan hejtman Hašek dokumentoval, že historii vlastního státu ignoruje“, reaguje Krystlík, „v normálním státě by za tyto své výroky již odstoupil, protože statisíce odbojářů v Kounicových kolejích popraveny nebyly, neboť v celé ČSR v hranicích z roku 1937 to bylo pouze 8327 československých státních příslušníků a to včetně sudetských Němců.“ Jak rešerše Našeho směru ukazují, některé zdroje citují Haška odlišně – zde je řeč o „tisících“ popravených odbojářů na Kounicových kolejích. Ale i tento údaj je nepravdivý, protože čeští historikové sami udávají počet obětí 800.

Michal Hašek toto tvrzení uvedl, když se ohradil proti tomu, že se brněnští zastupitelé v úterý omluvili za poválečné vyhnání místních německy mluvících obyvatel. Zástupci města schválili totiž Deklaraci smíření a společné budoucnosti, ve které město událostí května 1945 lituje. Hašek doslova prohlásil: „Už sám pojem smíření totiž znamená, že si ruku podávají obě strany. Kdo se omluvil za vyhnání Čechů na podzim 1938 na jižní Moravě, za (sta)tisíce popravených odbojářů v Kounicových kolejích, za transportované a zavražděné Židy a Romy z Brna, za arizovaný majetek? Na to by měli autoři dnešní mediální zastupitelské show nám všem odpovědět.“ Tomáš Krystlík dále namítá: „Německo z Československem odstoupených území mnichovskou smlouvou Čechy nevyhánělo, tak si počínaly pouze Polsko a po svém vzniku 14. 3. 1939 i Slovenský štát.“

Pozoruhodné je i konstatování Michala Haška, že „politika nemá hodnotit a interpretovat historii, bohužel k tomu dnes v Brně došlo“, protože jsou to právě čeští politikové, kteří pravidelně a v přemrštěné míře „hodnotí a interpretují“ moderní historii a instrumentalizují ji k politickým účelům, jako například při příležitosti nedávno konané „terezínské tryzny“. Celý rozhovor Tomáše Krystlíka pro Parlamentní listy ZDE. (-lb-)