sobota 9. května 2015

Světová politika USA a Německo

V době internetu nejsme díky bohu odkázáni pouze na tzv. „kvalitní žurnalismus“ nebo na státní televizi. Velmi informativní jsou často krátké filmy, které si člověk může vyčarovat na obrazovku pouhým kliknutím myši. Jeden takový vznikl teprve nedávno, 4. února 2015, a vidíme v něm Georga Friedmana, předsedu soukromé konzultační zpravodajské agentury Stratfor, při přednášce o hlavních rysech americké světové politiky.

Friedman uvedl, že hlavním úkolem USA od První světové války je znemožnit společný postup Německa a Ruska. Německá technika se prý nesmí spojit se surovinami a ruským „manpower“. V tomto světle je třeba také vidět současný konflikt na Ukrajině. USA navázaly na strategii Poláka Józefa Piłsudského (1867-1935), který usiloval o vytvoření Międzymorze mezi Baltským a Černým mořem, aby oddělil Německo od Ruska (Międzymorze, známé též pod latinským názvem Intermarum byl polský projekt federace středoevropských a východoevropských států pod vedením Polska. Jejími členy měly být vedle vedoucího Polska též Bělorusko, Československo, Estonsko, Finsko, Jugoslávie, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Rumunsko a Ukrajina. – pozn. překladatele).

Rusko ale prý nemůže strpět, aby Ukrajina přišla o svou neutralitu a území pod americkým vlivem se nacházelo pouze 70 mil od Stalingradu a 300 mil od Moskvy. Stejně tak kontroverzní je prý dodávání amerických zbraní Estonsku, Polsku, Rumunsku, Bulharsku a jiným státům Mezimoří. Amerika se chová jako Římské impérium. Rozpoznala, že není schopna obsadit celý svět vojensky, nýbrž se snaží o to, aby na hranicích vládli „králové“ naklonění Americe. V případě potřeby se podněcují také ohraničené vojenské konflikty mezi vazaly. Podle tohoto receptu ovládala také Anglie Indii. Válku mezi NATO a Ruskem prý momentálně nelze vyloučit.

Tento článek vyšel 8. května 2015 v časopise Witikobrief a je zde přeložen a převzat s laskavým souhlasem redakce časopisu.