středa 6. května 2015

Židovská obec přichází s výroční zprávou „o stavu antisemitismu“ za minulý rok – jaké webové stránky jsou v závadovém seznamu?

Středisko bezpečnosti Židovské obce v Praze vydalo výroční zprávu „o stavu antisemitismu“ za rok 2014. Závěry této zprávy lze sotva označit za překvapující: „Projevy antisemitismu v roce 2014 opět nabyly na intenzitě, především v období eskalace blízkovýchodního konfliktu. Zároveň pokračuje nárůst antisemitismu na internetu. Ten v meziročním srovnání vzrostl zhruba o pětinu. Metodika sběru informací zůstala stejná, tudíž lze hovořit o trendu, který v Česku trvá již čtyři toky“, uvádí se v tiskové zprávě ŽO v Praze. V sekci „články, weby, obrázky videa“ se ve zprávě eviduje celkem 191 případů za rok 2014, což by ve srovnání s rokem 2013 znamenalo nárůst (156). Byla to ale právě loňská výroční zpráva Židovské obce v Praze o „stavu antisemitismu“, ve které publicista Tomáš Pecina jako první odhalil prokazatelnou manipulaci s údaji a odkazy. Židovská obec rozeslala před rokem tiskovou zprávu se zmanipulovanými údaji českým sdělovacím prostředkům, které ji nekriticky a zřejmě bez důkladné rešerše převzaly. Lukáš Beer se tehdy obrátil na Českou televizi se žádostí o vysvětlení a obdržel pouze vyhýbavou odpověď. Na internetových stránkách pražské Židovské obce došlo pak zřejmě pod tlakem a ze strachu z odhalení k nenápadné úpravě – nahrazením původně rozesílaného dokumentu novou zprávou, kterou však již média nereflektovala.

V aktuální výroční zprávě Židovské obce se konstatuje, že „antisemitismus na internetu nebyl v roce 2014 tak jako loni výsadou pravicového extremismu, do jeho šíření se více zapojily i skupiny z levicového spektra a jednotlivci, kteří nemají žádnou prokazatelnou inklinaci k extremistickým skupinám.“ A v seznamu, který bezpochyby obsahuje i odkazy na skutečně antisemitské (protižidovské) články na internetu, lze vskutku najít i řadu textů, jejichž údajný „antisemitský obsah“ musí být přinejmenším považován za velmi diskutabilní. Vedle vyloženě „extremistických“ webů je v seznamu možno narazit na celkem devět textů zveřejněných na Freeglobe–Parlamentních listech (například článek Vandas je Židům ukradený, DSSS je mrtvá. Burcují proti Bartošovi. Právem? nebo ZDE a ZDE), osm článků z Haló novin (týkajících se blízkovýchodního konfliktu), pět článků z Britských listů (například ZDE a ZDE) a pět článků ze Zvědavce. Náš směr je v seznamu také zastoupen – a sice dvěma příspěvky – „Antisemitismus" v Evropě slábne – navzdory tvrzení politiků a některých organizací a Praotec Žid a rozsévači germánské krve v Čechách. Celá škála článků Našeho směru, které loni referovaly právě o loňském podvodu pražské Židovské obce, se v seznamu antisemitských článků za rok 2014 ale „kupodivu“ neobjevila. "Zřejmě proto, že by tím Židovská obec zbytečně upozornila na své manipulace z loňského roku", uvádí Lukáš Beer, jehož dva články se v seznamu nacházejí. "Má loňská předpověď se tedy naplnila." (red)