pátek 8. května 2015

Witikobund byl vyloučen ze Sudetoněmeckého dne

Witikobund bude vyloučen z účasti na letošních Sudetoněmeckých dnech. „Spolkové předsednictvo Sudetoněmeckého krajanského sdružení vycházeje ze spisového archivu potvrzuje rozhodnutí neposkytnout Witikobundu jak prostory k pořádání akce, tak i stánek. Rozdávání letáků se mu zakazuje“, praví se v dopise spolkového jednatele SL Christopha Lipperta předsedovi Witikobundu [Felixovi Vogt-Gruberovi]. „Vycházeje ze spisového archivu“ má spolkové předsednictvo podle Lipperta „značné pochybnosti vůči vedení Witikobundu a nedostatečnému distancování se od pravicového extremismu“. Witikobund byl vyzván, aby tyto pochybnosti do 31. července 2015 vyvrátil. Za tímto účelem mu spolkové předsednictvo nabídlo rozhovor delegace spolkového předsednictva s delegací Witikobundu. Ohledně obsahu „spisového archivu“ se Lippert nevyjádřil. Patřičný dotaz listu Sudetenpost zůstal nezodpovězený.

Odpor proti Posseltovi v Německu 

Jak Náš směr informoval, 11. dubna byla v sídle rakouského Sudetoněmeckého krajanského sdružení (SLÖ) vydána vydána rezoluce, která se v otázce restituce a vlastnictví jasně distancovala od změny stanov, jež byla oznámena koncem dubna spolkovým shromážděním SL v Mnichově.

Také v rámci krajanského sdružení v Německu roste odpor proti kontroverzní změně stanov, která doposud nenabyla právní platnosti. Zemský svaz SL v Sasku například přijal prohlášení členského shromáždění, jež označuje za „neodpustitelnou chybu“ skutečnost, že byla média informována o změně stanov, ačkoliv k ní prý vůbec nedošlo řádným způsobem. Spolkové předsednictvo SL bylo vyzváno, aby „ještě před Sudetoněmeckým dnem v Augsburgu uvedlo na pravou míru předčasné vyjádření o usnesení změn“. SL Sasko se v této souvislosti vyslovilo pro „předčasné nové volby s odpovídajícím novým obsazením postu předsedy a oddělených funkcí pro mluvčího“. (Sudetenpost 7. 5. 2015, -lb-)