středa 25. března 2015

Za dva týdny se koná ustavující valná hromada SKS ČMS

Iniciátor Tomáš Pecina se chystá vystoupit s projevem o stavu česko-německých vztahů 
Ve středu 8. dubna 2015 odpoledne proběhne v Praze ustavující valná hromada Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, jejímž programem bude volba předsedajícího. Kromě toho dojde ke schvalování změny názvu spolku a jeho stanov tak, aby vyhověly zákonným podmínkám účinným od 1. ledna 2014. Účast veřejnosti je podle pořadatelů vítána. Posléze se má sukutečnit i diskuse a iniciátor Tomáš Pecina o průběhu setkání dále říká: „Po skončení formální části valné hromady se chystám přednést slavnostní projev zaměřený na česko-německé vztahy v minulosti, současnosti i budoucnosti, stranou neponechav ani stručnou, leč vyčerpávající rekapitulaci všech úspěchů, kterých během své existence dosáhl mnichovský (Posseltův) spolek.“ Náš směr bude o této události informovat. Pozvánku s uvedeným místem konání lze stáhnout ZDE a návrh na znění nových stanov ZDE. (-lb-)