čtvrtek 19. března 2015

Posseltovo Sudetoněmecké krajanské sdružení „zakazuje“ používání názvu novým sdružením s téměř shodným názvem

Takovýmto plakátem zve mnichovské "Sudetoněmecké krajan-
ské sdružení" na letošní Sudetoněmecký den v Augsburgu: 
"Lidská práva bez hranic." Mezi mnohými sudetskými Němci 
vyvolává tento plakát nesouhlas. Stal se z landsmanšaftu 
"multikulturní" spolek, usilující o dodržování lidských práv 
všude na světě?
Jak informoval Náš směr, před dvěma dny došlo v České republice k registraci občanského sdružení s názvem Sudetoněmecké krajanské sdružení v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (SKS ČMS). Stalo se tak po téměř šestiletém úsilí jednoho z nezlomných iniciátorů založení tohoto sdružení, Tomáše Peciny, kterému na této cestě byly neustále kladeny překážky českých úřadů. Reakce mnichovského Sudetoněmeckého krajanského sdružení (SKS) však na sebe očekávaně nenechala dlouho čekat: ve své tiskové zprávě mnichovský landsmanšaft, který se označuje za oficiální zastoupení sudetoněmecké národnostní skupiny od roku 1949, „zakazuje české organizaci Sudetoněmecké občanské sdružení v Čechách, na Moravě a Slezsku opětovně zneužívané použití jejího jména Sudetoněmecké krajanské sdružení nebo použití svého znaku“. V oficiálním prohlášení se dále zdůrazňuje, že s tímto sdružením mnichovská organizace nemá žádné spojení. Právoplatným zastoupením SKS v České republice byla z její strany „pověřena výhradně“ tzv. Sudetoněmecká kancelář v Praze.

Německou menšinu v České republice podle mnichovského SKS „výhradně zastupují“ pouze Shromáždění Němců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku o.s. a Spolek Němců a přátel německé kultury/ Kulturverband. S tímto tvrzením se neztotožňuje Lukáš Beer, který před dvěma týdny zavítal i na oficiální pietní akt rakouského Sudetoněmeckého krajanského sdružení ve Vídni při příležitosti událostí ze dne 4. března 1919: „Uvedené dva spolky nemohou být v žádném případě považovány za jakési výhradní legitimní zástupce či reprezentanty všech lidí německé národnosti, kteří žijí na území České republiky. To je samozřejmě nesmysl.“ SKS ČMS se ke dnešnímu stanovisku mnichovské organizace také již vyjádřilo. (-lb-)