neděle 10. srpna 2014

Druhá světová válka nebyla příčinou vysídlení Němců z ČSR

Tomáš Krystlík 
Prognózy časopisu Ejhle z roku 1944.
Oblíbená lež českých historiků a politiků se dá celkem snadno vyvrátit.

1. Beneš v březnu 1936 při přijetí představitelů Asociace zahraničního tisku: „Vypukne-li válka a menšiny se ukáží jako nespolehlivé, tak po válce dojde „k etnografické depuraci… asi po způsobu úpravy této otázky za války řecko–turecké… Brutálně řečeno, kdo by prohrál, toho lid by musel prohrané území vyklidit."

2. Týdeník Demokratický střed z 24. 8. 1938, článek V. Ostrého: „Přáním většiny Čechů by odpovídalo vystěhování celé německé menšiny."

3. Pátý plán Edvarda Beneše z poloviny září 1938: Československo by odstoupilo Německu území o rozloze 4000–6000 km2 s podmínkou, že Německo přijme dohromady 1,500.000 až 2,000.000 Němců z ČSR. Jelikož v odstupovaném území in spe tolik Němců nežilo, vyplývá z toho, že zbytek by se musel donutit k vystěhování z území Německu neodstupovaných.

4. Beneš jednal 18. 12. 1943 v Moskvě vedením KSČ, kde explicitně prohlásil: „Porážka Německa bude takovou, že to skýtá jedinečnou historickou příležitost k radikálnímu očištění našeho státního území od německého živlu. Budoucí republika bude státem Čechů, Slováků a karpatských Ukrajinců. Bude státem národním a slovanským." Jednoznačný důkaz, že válka nebyla příčinou vyhnání Němců, nýbrž pouze „jedinečnou historickou příležitostí“ k českému etnickému čištění, které splnilo později stanovená kritéria genocidy.

Q. E. D.

Tento text vyšel na autorově blogu a byl zde převzat s jeho laskavým souhlasem. Diskuse ke článku je možná pod uvedeným odkazem.