pátek 3. října 2014

Ministerstvo vnitra počtvrté odmítlo registraci českomoravského Sudetoněmeckého krajanského sdružení

Oficiální důvod: název sdružení by prý mohl rozněcovat nesnášenlivost mezi Čechy a Němci 
Jak dnes informoval právní aktivista Tomáš Pecina, zamítlo pražské ministerstvo vnitra svým dnešním rozhodnutím, již čtvrtým v téže věci, registraci Sudetoněmeckého krajanského sružení v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. „Přestože rekapitulace hypertrofovala již natolik, že rozhodnutí má patnáct stran, je jeho argumentace zcela identická s tou, kterou ministerstvo neúspěšně uplatnilo v řízení o žalobě proti třetímu odmítavému rozhodnutí“, komentuje Pecina toto aktuální stanovisko ministerstva.

Ministerstvo pokládá zvolený název zamýšleného občanského sdružení za „zásadní vadu předmětných stanov, a to především ve spojitosti s jeho vnímáním ve společnosti". Konkrétně prý „již samotný název vyvolává zcela logickou paralelu s činností subjektů označených jako sudetoněmecké, které vyvíjely činnost směřující k rozbití Československé republiky“. V dalším obsáhlém textu odůvodnění zamítnutí se lze dokonce dočíst, že „namísto podpory porozumění mezi národy s důrazem na porozumění mezi Čechy a Němci, proklamované v čl. 3 odst. 1 stanov Sudetoněmeckého krajanského sdružení, je tak název naopak způsobilý vyvolávat a rozněcovat nesnášenlivost mezi Čechy a Němci."

Sudetoněmecké krajanské sdružení v Čechách, na Moravě a ve Slezsku není stejnojmennou organizační „pobočkou landmanšaftů“ v Mnichově a ve Vídni a nemá na tamnější „Sudetoněmecká sdružení“ žádnou návaznost. Tomáš Pecina zvažuje na zamítnutí reagovat podáním další správní žaloby a „protože ministerstvo ignoruje závazný právní názor soudu a opakovaně předkládá identické, minulým rozsudkem odmítnuté argumenty, patrně i trestním oznámením“. (-lb-)