středa 26. května 2010

TV pořad o "Hankelageru"

Nedávno jsme si připomněli kulaté výročí od konce války. Vedle příkladů hrdinství jsou tu však události, které byly dlouhé roky tabu a které by chtěli mnozí stále tutlat. Jsou to akty násilí na německém civilním obyvatelstvu. Teprve v posledních letech se o těchto masakrech začíná mluvit, teprve v posledních letech se začínají odhrabávat masové hroby. Neleží v nich váleční zločinci, ale často jen starci, ženy a děti. V pořadu České televize z 24. května 2010 došlo i na tzv. Hankeho tábor v Moravské Ostravě, o němž v loňském roce na stránkách Našeho směru psal spolupracovník Franz Chocholatý Gröger . V pořadu hovoří pamětníci a kamera nás zavádí na místa, kde byly tyto zločiny páchány.