sobota 1. října 2011

Sarrazinova premiéra v Rakousku na pozvání lidovců plně ve Stracheho režii

H. C. Strache bránil německého autora: „Také židovští a američtí vědci vytvářejí studie o genech určitých národů“
Poprvé v Rakousku vystoupil dřívější sociálnědemokratický berlínský finanční senátor Thilo Sarrazin na své přednášce, která se ve čtvrtek na pozvání rolnického svazu lidové strany (ÖVP) konala ve štýrské metropoli Grazu pod názvem „Demografie a evropská budoucnost“. Sarrazina uvítala v Grazu skupinka si 40 demonstrantů, které přibližně stejný počet policistů odděloval od automobilů přijíždějících pozvaných 700 hostů. Ačkoliv Sarrazina do Rakouska pozval prezident lidoveckého rolnického svazu Fritz Grillitsch, nacházelo se mezi hosty nápadně málo lidoveckých funkcionářů. Naproti tomu zavítalo na přednášku několik významných osob z vedení FPÖ v čele s předsedou strany Heinzem-Christianem Strachem, kterým zaslalo pozvánky několik občanů Grazu, jež taktéž obdrželi lidovecké pozvánky na přednášku.

V rozhovoru s deníkem Der Standard pak předseda FPÖ chválil a před kamerami podepsal známou Sarrazinovu knihu, která do dnešní doby zaznamenala prodej více než 1,4 miliónu exemplářů. Řekl, že i „židovští a američtí vědci“ vytvářejí studie „o genech určitých národů“. Lidovec Fritz Grillitsch zase před posluchači ve svém emocionálním projevu prohlásil, že by si přál, aby se o Sarrazinových tezích diskutovalo, a to „i s těmi, kteří demonstrují tam venku“. 66letý Thilo Sarrazin ve své přednášce vysvětloval, co jej inspirovalo k sepsání knihy a věnoval se ve svém projevu zejména zajímavým statistickým údajům týkajících se demografického vývoje společnosti. Sarrazin se dokonce vyslovil pro to, aby „u nás mohlo studovat a zůstat více Indů a Číňanů“.

Před svou cestou do Rakouska varoval Sarrazin před plánovaným otevřením německého pracovního trhu pro občany z Bulharska a Rumunska v roce 2014. Konkrétně v Berlíně lze v poslední době vysledovat velký příliv rumunských Cikánů a bulharských Turků, kteří by v případě zmíněného otevření pracovního trhu získali automaticky nárok na trvalý pobyt a sociální podporu. Sarrazin také navrhoval celou řadu zákonných opatření, prostřednictvím kterých by se dalo předcházet negativním následkům nerozumné přistěhovalecké politiky, jako například zastavení sociálních dávek pro přistěhovalce během prvních deseti let jejich pobytu v zemi. Právo k trvalému pobytu by měli obdržet pouze ti, „kteří mohou a chtějí trvale kvalifikovaně přispívat“. Dle aktuálních průzkumů se celá třetina dotazovaných tureckých přistěhovalců v Německu vyjádřila v tom smyslu, že by okamžitě opustili Německo, pokud by jim nebyla dopřána sociální podpora. (-lb-)