úterý 11. září 2012

Sdělení čtenářům

Lukáš Beer
Během těchto zářijových týdnů probíhají společné dokončující práce na projektu, který bude pak realizován v druhé půlce letošního podzimu. Aby nedošlo k nedorozumění: zmíněný projekt se přednostně netýká žádné tvorby nebo prezence na internetu, přesto však v případě úspěšné realizace v posledním čtvrtletí tohoto roku to bude právě tento projekt, který s jistotou otevře další a rozsáhlejší možnosti a zázemí, jež v konečném důsledku ocení právě pravidelní čtenáři našich internetových stránek.

Hovořím zcela záměrně v otaznících, ale jsem přesvědčen o tom, že jakmile spatří první plod naší společné práce světlo světa, bude s ním seznámen daleko širší okruh lidí než ten, který tvoří dosavadní pravidelné či příležitostné čtenářstvo NAŠEHO SMĚRU, a většina z nich se pak uslyší o těchto internetových stránkách vůbec poprvé v životě. V návaznosti na to pak může být rozvíjena práce v nových dimenzích a samozřejmě také tvorba publikovaná a prezentovaná na vlastní doméně. Nápadů, co vše lze realizovat, je skutečně mnoho, ale vyžaduje si to určitý čas a pilnou práci, která vyžaduje určitý čas. Ovšem nepředbíhejme. Důvodem mého dnešního oznámení je především potřeba informovat čtenáře, že zářijové odmlčení (resp. nižší frekvence publikování příspěvků) úzce souvisí s dokončováním realizace onoho projektu, jež přinese v konečném důsledku plody i pro práci na NAŠEM SMĚRU, který pak bude v mnoha ohledech zkvalitněna. Prosím tedy čtenáře o pochopení a krátkodobé strpení – věřím, že o to víc pak ocení budoucí plody naší společné práce.