čtvrtek 26. září 2013

Pamětní den vyhnanců je nutností také pro Rakousko

Poslankyni rakouského parlamentu a nejvýše postavené ženské kandidátce
za politickou stranu FPÖ v nadcházejících parlamentních volbách tuto neděli,
Anneliese Kitzmüllerové, se před několika lety podařilo v Horním Rakousku
prosadit zavedení pamětního dne vyhnanců. Jejím cílem je zavedení tohoto
dne také na území celého Rakouska. Předseda její politické strany, Heinz
Christian Strache se z dlouhodobého hlediska nevzdává ambicí být jmenován
spolkovým kancléřem Rakouska a rozbít nadvládu lidovecko-sociálnědemo-
kratické koalice. Foto: Alfred Nechvatal
Se zvláštním potěšením vzal Svaz krajanských sdružení národních Němců v Rakousku (VLÖ) na vědomí skutečnost, že spolková země Hesensko - podobně jako předtím Svobodný stát Bavorsko - rozhodla zavést po celé zemi pamětní den pro oběti utíkání, vyhánění a deportace. "Upozornit na bezpráví zločinu vyhnání, které se událo, a genocidu spáchanou na mnoha tisících německy hovořících Starorakušanech v rámci národního pamětního dne v Rakousku je nevyhnutelné taktéž pro VLÖ“, řekl předseda VLÖ Rudolf Reimann, který poukazuje na souseda Rakouska, na Maďarsko, kde bylo v prosinci minulého roku jednomyslným parlamentním vótem rozhodnuto o zavedení takovéhoto pamětního dne.

„V návaznosti na tyto pozitivní příklady v Maďarsku a v Německu je v Rakousku nejvyšší čas ve znamení solidarity s vyhnanci z vlasti a ve smyslu připomenutí si obětí starorakouského původu učinit srovnatelný krok a zavést na státně-národní úrovni taktéž pamětní den“, prohlásili Dipl.-Ing. Reimann a generální tajemník VLÖ Norbert Kapeller, kteří definovali etablování takovéhoto pamětního dne jako přednostní pracovní cíl VLÖ a chtějí v této souvislosti připomenout svou povinnost odpovědným politickým činitelům. „V souvislosti s nadcházejícími volbami do Národní rady (rakouský parlament - pozn. překl.) směřuje VLÖ dotazovací katalog určený všem spolkovým předsedům parlamentních politických stran, aby byly získány poznatky o pozicích jednotlivých stran k důležitým tématům týkajících se vyhnanců z vlasti. Samozřejmě, že tato stanoviska poskytneme našim členům k dispozici“, řekli v závěru Reimann s Kapellerem.

Počínaje rokem 2014 se bude v Hesensku každý rok druhou neděli v září konat pamětníden obětí útěku, vyhánění a deportace. Vyhnanecké svazy přijímají toto rozhodnutí ministerského předsedy Volkera Bouffiera se zadostiučiněním. Podobně jako v Německu, kde jsou ve věci pamětního dne první dvě spolkové země, existuje průkopník také v Rakousku: Horní Rakousy zavedly už před několika lety každoročně konaný upomínkový den vyhnanců z vlasti.

Hesensko zavádí pamětní den pro vyhnance 

Oznámení hesenského ministerského předsedy Volkera Bouffiera o zavedení pamětního dne obětí útěku, vyhánění a deportace Němců bylo vyhnaneckými spolky přijato se zadostiučiněním. Počínaje rokem 2014 se bude v Hesensku každý rok o druhé neděli v září konat pamětní den pro oběti útěku, vyhánění a deportace. „Tím se Hesensko stává druhou spolkovou zemí po Bavorsku, která zavede tento dávno splatný pamětní den připomínající vlastní oběti. To není pouze znamením solidarity s vyhnanci z vlasti. Hesensko tím dává také najevo, že pro oběti vyhánění z řad vlastního národa je pamětní den důležitý a že vlast má zvláštní význam“, prohlásila Erika Steinbachová, prezidentka Svazu vyhnanců (BdV). Poslankyně Spolkového sněmu za CDU Buffierovi poděkovala za toto rozhodnutí. Tím země působivě podtrhuje, „že se tato kapitola našich dějin týká celého národa a musí zůstat zachována ve všeobecném vědomí“. Také spolkový předseda Sudetoněmeckého krajanského sdružení Franz Pany, se „mimořádně těší z iniciativy hesenské zemské vlády zavést pro oběti utíkání, vyhánění a deportace pamětní den“. Ministerský předseda Volker Bouffier a hesenská zemská vláda tím prý potvrdila, že pro ně solidarita s německými vyhnanci z vlasti neznamená nějaké pouhé vypuštěné slovo, nýbrž je pro ně opravdovou záležitostí. Sudetští Němci přispějí ze své strany k tomu, aby tento den byl v budoucnu oslavován přiměřeně a s úctou. Pany: „Bavorsko plní své úkoly jako patron sudetských Němců vzorově a spolehlivě a také Hesensko podporuje německé vyhannce z vlasti a pozdější vysídlence ze všech sil.“

Tento text byl redakcí měsíčníku “Sudetenpost” laskavě poskytnut k překladu do češtiny a zveřejnění na stránkách Náš směr. Vyšlo dne 5. září 2013.