neděle 27. září 2015

Do nekonečna se přít?

Manfred Maurer 
Už celý půlrok se táhne vnitřní sudetoněmecký konflikt ohledně změny stanov. A vypadá to tak, že tomu hned tak nebude konec. Vzhledem k ještě možným instancím v tomto právním sporu je prognóza advokáta Veauthiera, že by k finálnímu rozsudku mohlo dojít až v roce 2018, docela realistická.

V tomto období je vedení Sudetoněmeckého krajanského sdružení právně vázáno na stanovy, které politicky již hodilo přes palubu. De facto tímto nemůže věrohodně zastupovat ani jednu, ani onu druhou pozici. Kruhům, jež jsou krajanskému sdružení málo nakloněny a kterých je docela hodně, se to bude jedině hodit. Čím více se vyhnanci zabývají sami sebou, tím méně jsou politickým faktorem.
Doposud se nerýsuje, že by jedna ze stran tendovala k ústupku. Fronty jsou zatvrzelé, což vzhledem ke genezi tohoto pokusu o změnu stanov neudivuje. Takováto zásadní změna v kursu si vyžadovala širokou a důkladnou diskusi, která poté měla vyústit v nepochybný rozhodovací proces. Nekonalo se ani jedno, ani druhé. Dokonce ani ve dne hlasování na konci února nebylo všem delegátům spolkového shromáždění jasné, jakému zásadnímu zásahu mělo být krajanské sdružení díky tomuto rozhodnutí podrobeno.

Veškeré předpoklady pro eskalaci sporu tím byly naplněny. Protivníci změny stanov se přitom navíc mohou dovolávat na dost jednoznačnou právní situaci, což posiluje jejich rozhodnost postupovat v právním konfliktu až do poslední instance. Na druhé straně nemůže Posselt a jeho lidé vše jednoduše odvolat, protože se přeci již za své dílo nechali oslavovat v bavorské státní úřadovně, v Praze a v Berlíně. Přiznání si chyby, jak co do zručnosti, tak i v politice, činí právě funkcionářovi se socializací politika z povolání určité potíže.

Ale jak to tedy má pořádně dál pokračovat? Vést nejméně další tři roky spory? Může si to dovolit zájmová reprezentace, která měla problémy s prosazováním už při společném vystupování? Určitě ne. Pokud bude krajanské sdružení ledabyle pracovat další tři roky, aniž by dokázalo demonstrovat jasno o svých vlastních stanovách, a tím i o svých cílech, zpustne definitivně v jedno politické neutrum, jehož funkcionáři budou už jen milou ozdobou bilaterálních setkání politiků. Krajanskému sdružení hrozí status muzeálního spolku folkloristického namísto politického zaměření.

To by si měli uvědomovat všichni ti, kdo jsou do tohoto sporu involvováni, a mělo by je to motivovat k tomu, aby překročili svůj vlastní stín. Protože musí být možnost k tomu, aby si obě strany společně ještě jednou promluvily, místo aby si navzájem hrozily anti-fašistickým obuškem, popřípadě zbavením úřadu. Nejmenší společný jmenovatel jako předpoklad plodného dialogu by mělo být oboustranné uznání té nejlepší vůle druhé strany. Nikdo se vědomě nedopouští zrady na sudetoněmecké věci, ale dobře míněná věc nemusí být vždy skutečně věcí dobrou. Na základě tohoto vzájemného respektu by mohlo začít hledání kompromisu pro nové stanovy. Podněty pro toto existují. Dokonce samotní protivníci změny stanov uznali, že by „znovuzískání vlasti“ formulované v paragrafu 3 odst. c jako účel spolku mohlo být nesprávně interpretováno jako teritoriální požadavek vůči Česku. Ohledně tohoto bodu by bylo možné pomocí odpovídající nové formulace učiněno rychle jasno a učiněn tak soulad. Obtížnější to bude s bodem d, ve kterém je zakotveno hájení práva na navrácení, respektive odškodnění. Vyškrtnutím této pasáže obětoval Bernd Posselt ústřední prvek zastupování sudetoněmeckých zájmů. O tom bude třeba mluvit. Tento bod je jednak kamenem úrazu a zároveň i klíčem ke kompromisu. Musí být přeci možné, aby se nalezla formulace, která potvrdí individuální právo vyhnanců, protože se přitom přeci nejedná o nějakou hanlivou, pravicově extremistickou nebo jinak nekalou záležitost.

Jakési trvání na právním nároku, i když možná v podobě nové formulace, sice mnohé, kteří se tímto tématem už nechtějí zatěžovat, zřejmě nepotěší. V tomto směru tedy může být pro Posselta i obtížné zastávat tuto věc před Seehoferem a Merkelovou. Ale jako mluvčí sudetoněmecké národní skupiny a spolkový předseda spolkového shromáždění SL mu musí být také jasné, vůči komu má v první řadě závazky.Tento text byl redakcí listu “Sudetenpost” laskavě poskytnut k překladu do češtiny a ke zveřejnění na stránkách Náš směr. 
Vyšlo dne 3. září 2015.