neděle 27. září 2015

Jestli vůbec, tak změna stanov nebude platná před rokem 2018

Spor na půdě oficiální sudetoněmecké organizace: Advokát odpůrců nových stanov se domnívá, že by Bernd Posselt mohl být za svůj postup i vyloučen ze svazu 
Na internetových stránkách [mnichovského] Sudetoněmeckého krajanského sdružení (SL) už byly zveřejněny v rubrice „Cíle“ – ony nové stanovy, jež byly koncem února schváleny spolkovým shromážděním. Ty by tam ale vlastně vůbec stát neměly. Neboť právoplatné jsou nadále ty stanovy, ve kterých je zakotven jako účel spolku mimo jiné také zasazování se o znovuzískání vlasti a o restituci. Pozměněné stanovy, ze kterých byly tyto body vyškrtnuty, nebyly, jak jsme informovali, přijaty k registraci rejstříkovým soudem při městském soudě v Mnichově. Dokud tato registrace neexistuje, nemá změna stanov také žádnou právoplatnost. A do té doby to také potrvá, pokud vůbec bude změna moci být udržena v této podobě. Neboť proti novým stanovám byla podána žaloba spadající pod mnichovský zemský soud, který rozhodne 3. listopadu. To je také jeden z důvodů, proč se rejstříkový soud rozhodl proti pravděpodobně unáhlenému zápisu a proč odmítl příslušnou žádost krajanského sdružení. Heinz Veauthier, advokát žalobní strany, poukazuje na skutečnost, že se proces může ještě velmi protáhnout. Jsou totiž možné ještě tři instance včetně spolkového soudního dvora v Karlsruhe.

Veauthier k tomu řekl listu Sudetenpost: „To znamená, že změna stanov by mohla nabýt účinnosti nejdříve v roce 2018.“ Právník se ale domnívá, že lze předpokládat, „že zemský soud bude pohlížet na změnu stanov podobně jako rejstříkový soud, tedy jako na neplatnou.“ V takovémto případě lze předpokládat, že krajanské sdružení využije právních ožností v plné míře. V každém případě je až do rozhodnutí používání nových stanov při vystupování krajanského sdružení navenek nemístné. Advokát Veauthier vytýká spolkovému předsedovi SL a mluvčímu Berndu Posseltovi stejně jako jeho souputníkům „zradu na sudetoněmecké věci“ a „chování poškozující sdružení“, což prý opravňuje k vyloučení ze svazu.

Po dotazu listu Sudetenpost je text změny stanov stále ještě zveřejněn na stránkách sudeten.de, ovšem mluví se zde pouze už jen o „rozhodnutí o změně stanov“.

Tento text byl redakcí listu “Sudetenpost” laskavě poskytnut k překladu do češtiny a ke zveřejnění na stránkách Náš směr. 
Vyšlo dne 3. září 2015.