čtvrtek 12. listopadu 2015

Adam Berčík: Co největší možná reemigrace neevropských přistěhovalců je možná

Díky Michalu Urbanovi, který již účinkoval v Debatním klubu a čas od času zmínil slova "Generace Identity", jsem začal být zvědavý o co jde. Až po relativně dlouhé době jsem se více méně náhodou dostal ke stránkám identitářského hnutí a začal podrobněji zkoumat obsah stránek, některé texty a odkazy. Překvapilo mne, že jde o hnutí mezinárodní a i to, k jakým odkazům, respektive koho, se hnutí hlásí. Rád bych se pokusil Generaci Identity představit díky Dotazníku, jako hnutí, které pro někoho může být alternativou při hledání zaujetí postoje k tomu, co se ve společnosti, politice a podobně děje. Adam Berčík, jako člen hnutí a autor řady textů publikovaných na stránkách identitářského hnutí, souhlasil s vystoupením v Dotazníku, za což mu děkuji. (-av-)


INDEX:
00:13 Generace Identity (GI), co to je, čeho se to týká...
06:59 GI je politicky profilovaná? Jedná se o aktivismus?
13:12 Jaké by podle GI mělo být uspořádání společnosti
26:19 Jak chce GI řešit příčiny migrací
31:53 Válečné reparace jako řešení financování států rozvrácených přímo či nepřímo Západem?
37:25 GI je pro státní dirigismus nebo pro volný trh?
41:07 Svoboda slova
44:59 Na jaké, respektive na čí filozofii stojí GI
53:05 Jak reaguje společnost na GI?
01:02:55 Může mít GI stejný výsledek v působení na veřejnost, jako think tank Evropské hodnoty?
01:08:38 Kolik lidí dokáže GI oslovit?
01:13:28 Politická a aktivistická minulost Adama Berčíka
01:16:12 GI a otázky spojené s koncem Západní civilizace