neděle 8. listopadu 2015

Pavel Reumann: Jako římský katolík nesdílím papežův přístup k imigrační vlně

Foto: Debatní klub
Dnešního hosta Dotazníku Pavla Reumanna jsem poznal díky profesionálnímu aktivistovi Vojtěchu Razimovi, pro kterého jsem natočil spot Státní loterie Slizka. Je učitel, právník, motorkář a jáhen. Nabídl jsem mu vystoupení v Dotazníku na téma křesťanství a on souhlasil. Zabývá se mj. otázkou, zda je Ježíš Kristus historická postava nebo pouhý mýtus, vyjadřuje své myšlenky na téma křesťanského extremismu, fundamentalismu a ortodoxie, ale také říká, co si představuje pod pojmem „poslední soud“, vyjadřuje svůj názor na homosexualitu a také na současnou přistěhovaleckou vlnu. (-av-)INDEX:
00:13 Ježíš Kristus je historická postava nebo mýtus
01:48 Mohli se následovníci Ježíše Krista v něčem mýlit?
02:48 Jste křesťan?
04:13: Na Ježíše Krista se křesťané na celém světě dívají stejně?
05:37 Křesťanský univerzalismus
09:46 Boží soud
11:29 Boží mlýny
23:29 Občan je veden církví k pokoře a submisivitě
30:44 Islám má šaríu, co má křesťanství
36:46 Role ženy v křesťanství
47:59 Křesťanský extremismus, fundamentalismus, ortodoxie
01:02:17 Kdo se může stát křesťanem
01:02:37 Kdo by se měl stát křesťanem
01:04:07 Konvertité
01:07:32 Poslední soud
01:24:16 Homosexualita
01:27:07 Křesťané a zázraky
01:38:20 Migrace do EU
01:46:02 Jaký mají mít občané ideál