neděle 20. září 2009

DER SPIEGEL uvádí nesprávný počet českých obětí války

Lukáš Beer
Německý týdeník DER SPIEGEL ve svém čísle 36/2009 přinesl rozsáhlý článek s názvem „Vražda v bažantici“ (Mord im Fasanengarten ), který se týkal poválečného masakru na Němcích v městečku Postoloprty. Autor Hans-Ulrich Stoldt se však ve svém článku dopouští velkého omylu, když píše, že „ze zbytku Čech a Moravy zřídil nacionálněsocialistický stát brutální protektorát. Více než 300.000 Čechů padlo v následujících letech za oběť německým mocipánům.“ Toto nehorázné tvrzení totiž zdaleka neodpovídá skutečnosti. Takovéto číslo odpovídá totiž nanejvýš počtu československých obětí 2. světové války (nikoliv ale jen Čechů), které ovšem nepadly pouze „za oběť německým mocipánům“, jak tvrdí autor. Pod pojmem „československé oběti“ nehledejme ovšem ani výlučně oběti (neexistujícího) „československého národa“ – absolutní počet na obětech totiž tvoří rasově pronásledovaní Židé z celého území bývalého Československa, nikoliv Češi ani Slováci, kteří rasově pronásledováni nebyli. Počet českých obětí tvoří pouze zlomek ze jmenovaného čísla. Přesné číslo je obtížné stanovit (už jenom kvůli sporné kategorizaci, započítávání hospodářských deliktů, českých obětí spojeneckého bombardování v Německu a Protektorátu apod.), nicméně se horní hranice českých obětí 2. světové války pohybuje ve skutečnosti kolem 14.000-36.000 lidí české národnosti (árijského původu). K podobným počtům lze dojít i studiem nových oficiálních českých zdrojů, které však počet českých obětí z pochopitelných důvodů raději nikde takto jmenovitě neuvádí.Nejde o to zlehčovat tu celou lidskou tragédii válečných útrap, protože ať už byl počet obětí jakýkoliv, nemění to nic na intenzitě bolesti a utrpení, kterému byly oběti a pozůstalí vystaveny. Je ale stále nutné uvádět na pravou míru šířené dezinformace a lži, které slouží pouze sugerování čechoslovakisticko-nacionalistických mýtů a polopravd. Není to první případ, kdy nezasvěcené spolkovoněmecké sdělovací prostředky tyto mýty bezhlavě přebírají. Problematikou českých obětí 2. světové války se zabývají tři články na NAŠEM SMĚRU (viz. odkazy v sekci „Starší příspěvky“ pod názvem „Skutečně ČESKÉ oběti 2. světové války“).