pondělí 11. ledna 2010

Aktualizace 10. dílu seriálu o Kuratoriu

K poslednímu,10. dílu seriálu Nedokončená pouť Kuratoria bylo dodatečně doplněno 7 fotografií ze „Dnů mládeže 1943“ v Praze ve dnech 11.-12. září 1943. (Na jedné z nich je v záběru z hlediště na zalidněný stadión při slavnostním vztyčování vlajek jasně vidět hustý les zdravících zdvižených českých pravic.) Poněkud byl doplněn i text v úseku, kde je popisováno promítání filmu „Mládeži česká, voláme tě!“ v kině Adria – jde o stručný popis scén, které se v tomto propagandistickém filmu odehrávají. A koneckonců byla na konec dílu (úplně na konci za poznámkami) přiřazena obrázková příloha – jde o dva články, které tehdy vyšly v největším německy píšícím protektorátním deníku „Der Neue Tag“, který na svých stránkách referoval o sportovních slavnostech české mládeže. Vyšel zde také překlad té části projevu ministra Moravce, kde reagoval na aktuální mezinárodně politickou situaci. V jiném vydání deníku vyšel ještě třetí novinový článek, který přinesl překlad poselství státního prezidenta Emila Háchy české mládeži na Strahově.