pátek 23. listopadu 2012

Gauck se při nástupní návštěvě v Praze vyhýbal tématu vyhnání

Německý spolkový prezident Joachim Gauck při své poslední návštěvě v Praze vytlačil téma vyhnání z programu jednání. Prý přišel „s respektem a smutkem z toho, co způsobily generace předchůdců“, řekl Gauck po setkání s českým prezidentem Václavem Klausem, míníc tím nacionálněsocialistickou okupaci, a odmítl se vyjádřit k vyhánění sudetských Němců. Nechtěl prý svou návštěvu v Lidicích „spojovat s jinými tématy“. K vyhnání se zmíní ve „vhodnou dobu“. Čechům prý chce ukázat, že „toto Německo je kompletně jiné“.

Během návštěvy v Lidicích se Gauck a Klaus společně poklonili obětem krvavého nacionálněsocialistického masakru. Gauck se setkal také s několika málo přeživšími. Dne 10. června 1942 vyhodili příslušníci Gestapa a Sicherheitsdienstu do vzduchu všechny domy v Lidicích. Asi 170 mužů bylo zastřeleno jako odplata za zavraždění „zastupujícího říšského protektora“ Reinharda Heydricha, téměř 300 žen a dětí bylo odvlečeno.

Spolkový předseda SLÖ (Sudetoněmecké krajanské sdružení v Rakousku) Gerhard Zeihsel považuje Gauckovo oddělené posuzování obětí nacionálního socialismu a vyhnání z věcného hlediska za „naprosto správné“, upomínal ale také sebekritiku u Čechů. Protože Beneš podle Zeihsela plánoval atentát na Heydricha z Londýna, aby Spojencům signalizoval známky silného českého odboje v Protektorátu. V ministerské radě v Londýně existoval také odpor proti tomuto plánu, neboť domácí odboj varoval před drastickými následky, které se daly očekávat. „Beneš to ignoroval a dokonce právě v to doufal“, dodal Zeihsel, který se již roku 2005 společně s rakouskou parlamentní delegací zúčastnil v Lidicích pietního aktu za nevinné mrtvé. Mluvčí Sudetoněmecké národnostní skupiny a poslanec v Evropském parlamentu, Bernd Posselt přivítal „působivou návštěvu spolkového prezidenta v Lidicích“. Ten přitom podle Posselta podstatně zesílil důraz, „který jsem už já společně s Horstem Seehoferem kladl na tomto místě hrůzy a nacionálněsocialistických zločinů“. Posselt poděkoval Gauckovi za to, že „v Praze naprosto jasně oznámil, že se hodlá ve vhodnou dobu vyjádřit k otázkám souvisejícím s vyhnáním, aniž by se tato témata zaměňovala.“

(Pozn. redakce NS: Redakce Sudetenpost laskavě poskytla tento text ke zveřejnění v českém znění. Časopis vychází jednou v měsíci, aktuálnost některých příspěvků se proto může opožďovat. Překlad: LB)