sobota 24. listopadu 2012

Židé budou zítra v Praze demonstrovat za svou věc

Lukáš Beer
Není ničím neobvyklým, jestliže se na ulicích západoevropských velkoměst například setkáváme s hlasitými demonstracemi Kurdů, protestujících proti turecké vládě. Dá se říci, že je i přirozené, když se příslušníci jistého etnika žijící v početném množství v zahraničí za tímto účelem shromažďují, aby vyjádřili nesouhlas s něčím, co se odehrává ve vzdálenosti několik tisíc kilometrů od místa konání demonstrace, zpravidla naprosto mimo evropskou pevninu. Domorodci na takovéto akce spíše pohlížejí s nezájmem a vyloženě je ignorují, koneckonců jdou věci, za které se zde demonstruje, naprosto mimo ně. Část autochtonního obyvatelstva se na takovéto demonstrace dívá s despektem a jako na rušivý element. Je to pro ně tak absurdní, jako kdyby snad české turisty v Chorvatsku nebo v Itálii napadlo masově demonstrovat proti některému opatření pražské vlády. Na západě si však na takovéto výjevy multikulturně přelidněných metropolí už dávno zvykli.

Není tedy ani nic špatného na tom, pokud se trojice česky hovořících židovských aktivistů rozhodne uspořádat v Praze na Václavském náměstí demonstraci na podporu demokratického a suverénního státu Izrael“. Je také jejich plným právem domnívat se, že „Izrael je terčem celosvětového mediálního lynče za akce nutné obrany svého lidu“ a že „Izrael má stejné právo na obranu jako každý jiný stát“. Prosím.

S čím však zásadně souhlasit nelze, je ostřílený pokus aktivistů z „Ligy proti antisemitismu“ (Tydlitátová, Asher, Wirthová) ocejchovat veškeré zpravodajství, které jednoznačně nestraní zájmům Tel Avivu v rámci palestinsko-židovského konfliktu, jako „antisemitské“. V oficiálním prohlášení k demonstraci, která se má uskutečnit 25. listopadu v Praze, se uvádí, že ve sdělovacích prostředcích „je veřejnost systematicky štvána proti Židům nejen v Izraeli, ale i v diaspoře“. A aby byla tato výpověď názorně podtržena, připomínají organizátoři dále: „Pamětníci si dobře uvědomují, jak je dnešní ideologická masáž podobná situaci za vlády nacistů, kdy například časopis Der Stürmer šířil nenávist proti Židům, a tak připravoval obecné akceptování šoa.“

Jak tato trojice českých Židů, která se v tomto prohlášení tituluje jako „my občané České republiky“, dospěla k onomu porovnání evropských sdělovacích prostředků s plátkem „Der Stürmer“, za který se svého času stydělo i mnoho členů NSDAP a kterým Němci většinou pro jeho „nekulturní styl“ vyloženě opovrhovali, a k porovnání dnešní situace s tou „za vlády nacistů“, si lze vysvětlit pouze tím, že považují „Stürmera“ za intelektuálské a rozumné čtivo na úrovni a neměli jej nikdy v rukách. Proto by se jim mělo doporučit vyhledat v co nejkratší době nějakou z velkých českých knihoven, kde mají pár výtisků „Stürmera“ k dispozici k nahlédnutí.

Existuje samozřejmě i jiné vysvětlení – organizátoři se chopili něčeho, čemu se říká „ideologická masáž“, kterou se mimochodem tak ohánějí ve svém prohlášení. Navíc je ahistorickou manipulací tvrdit, že „Stürmer“ připravoval obecné akceptování „šoa“.

A o jakých poměrech jako "za vlády nacistů" a o jakém zpravodajství organizátoři akce vůbec hovoří? O těch v České republice, o které sám izraelský velvyslanec prohlašuje, že český národ je nejvíce Izraeli nakloněným národem v Evropě?

V prohlášení nechybí samozřejmě ani osvědčené pranýřování „mnichovanství“, nebádající Izrael ke zdrženlivosti. Palestinsko- izraelský konflikt není produktem „antisemitismu“, ale má mnohem jiné pozadí a jiné příčiny. (V rámci demonstrace mohou účastníci mimochodem podepisovat také Petici za vypovězení uznání státu Palestina. Už to mluví za sebe.)

Historická porovnání se „Stürmerem“ a „Mnichovem“ jsou ve skutečnosti znevažováním skutečných obětí projevu antisemitismu. To by si přátelé z „Ligy“ měli skutečně již uvědomit. I když jí to spolkne možná i nějaký ten Čech, bude se zítra demonstrovat čistě za izraelské zájmy a tematizování „antisemitismu“ slouží pouze k tomu, aby se smysl demonstrace, která nemá vůbec žádnou souvislost s děním v České republice, adaptoval na české poměry.

Kurdové v Německu si podobnými manipulacemi posloužit nemohou.

Z diskuse na eretz.cz k připravované demonstraci...