čtvrtek 8. listopadu 2012

Debatní klub o konspiračních teoriích

Antonín Baudyš ml. a Daniel Solis v novém vydání Debat-
ního klubu.
Debatní klub přináší nový zajímavý příspěvek: Zakladatel a předseda České astrologické asociace Antonín Baudyš mladší a politolog Daniel Solis se společně pokoušejí nahlédnout na téma konspiračních teorií a volně diskutují mj. o otázkách: Jaké to je být konspiračním teoretikem? Mohou konspirační teorie vůbec něco ovlivnit anebo změnit? Existují příklady, kdy se potvrdila jejich platnost? Co je impulzem k vytváření konspiračních teorií?

Účastníci této debaty tentokráte nevystupují jako názoroví kontrahenti, nýbrž se ve svých úvahách v podstatě doplňují. Přesto, že na mnohých místech divák zřejmě pocítí potřebu v nějakém ohledu oponovat, může být tato debata i pro něj inspirující. Řeč přijde také na dnešní výklad příčin 2. světové války, který „je psán vítězi“, jak se oba dva debatéři navzájem shodují. Daniel Solis se v tomto dvouhodinovém pořadu mj. také pozastavuje nad rolí médií při ovlivňování veřejného mínění ve smyslu potřeb geopolitických zájmů vládnoucích elit: „Otázkou je, zda média, a samozřejmě ti běžní pěšáci v médiích, jsou si vědomi toho, čeho jsou spolupachateli, nebo to dělají z čisté neznalosti, nevědomí, prostě hlouposti. Jestli těmi opravdovými pachateli a konspirátory jsou buď šéfredaktoři anebo majitelé těch médií, nebo jsou-li to ti Izraeliti, kteří takto tlačí na ta média - podívejme se jen na koncentrací vlastnictví médií po celém světě.“ Celý pořad můžete zhlédnout na stránkách Debatního klubu.