neděle 9. prosince 2012

Jak je to vlastně se stokrát opakovaným údajným Goebbelsovým výrokem o propagandě?

Lukáš Beer
Joseph Goebbels vedle Adolfa Hitlera koncem roku 1940
při příležitosti zahájení válečného Díla zimní pomoci.
(Foto: archiv Lukáše Beera)
Přiznám se, že jsem již při psaní mé poslední odezvy na zprávu ČTK na okamžik poněkud zaváhal, když jsem opisoval slova historika Jana Břečky z Brna, který v reakci na právě vycházející knihu s autentickými Hitlerovými projevy hovořil o tom, že jde o velmi problematickou věc, neboť Hitlerovy výroky před veřejností je nutno chápat jako propagandisticky motivované. „Hitler měl za sebou Goebbelse, génia propagandy. Ten řekl, že stokrát opakovaná lež se stává pravdou“, řekl doslova historik Břečka. Tento ostřílený Goebbelsův výrok už nepochybně slyšel v životě každý z nás a zabydlel se v povědomí Čechů stejně dokonale jako například tvrzení, že „pes je nejlepším přítelem člověka“. Najdeme jej stejně tak v nespočetném množství článků a úvah, jakožto i ve statích a projevech českých politiků. Stejně tak jej často citují fundovaní čeští historikové, slýcháváme tento výrok tedy taktéž z úst nejvíce povolaných.

O „nacistické propagandě“ hovořil například letos Český rozhlas se známým vojenským historikem Eduardem Stehlíkem. Podle něj „nacistická propaganda“ zažívá dokonce i ještě v 21. století úspěch. „Bohužel se ukazuje, že je pravdou to, co říkával ministr propagandy Joseph Goebbels, že stokrát opakovaná lež se stává pravdou“, řekl pro rádio Stehlík.

Byl ten Goebbels opravdu tak hloupý, že něco takového, co zmínil historik z Vojenského historického ústavu, měl ve zvyku říkat veřejně? Nebylo by to poněkud kontraproduktivní? Nedalo mi to, abych se nepustil do malého pátrání po původu tohoto Goebbelsova výroku. Kdy ho tedy pronesl (nebo říkával, jak tvrdí Stehlík) a před kým? Kdo jej kdy zaznamenal?

Nebudu zapírat, že jsem se životní dráhou Josepha Goebbelse doposud nikdy zevrubně nezabýval, onen stokrát opakovaný Goebbelsův výrok jsem vnímal tak nějak automaticky jako autentický, vždyť přece pokud tento údajný Goebbelsův výrok jsem zaslechl nebo četl nejméně stokrát, nepochybuji o jeho pravosti...

Google po zadání hesla "Goebbels stokrát opakovaná lež" nabízí vskutku požehnané množství výsledků. Všude je řeč o „Goebbelsově pravidle“ nebo „Goebbelsově zásadě“ – ale vůbec nikde nestojí nic o zdroji tohoto údajného citátu. Vůbec nikde...

Mé zkušenosti ukazují, že v tomto případě je radno obrátit se na informace české Wikipedie. Ta tvrdí, že Goebbels pronesl výrok: „Stokrát opakovaná lež se stává pravdou.“ Pěkné. A nějaké datum? Nebo alespoň nějaký zdroj citátu? Česká Wikipedie opět nezklamala. Zato výrok, který Goebbels údajně podvrhl a vydával za výrok Churchillův, je důkladně ozdrojovaný...

Podívejme se, co za Goebbelsovy citáty uvádí německá Wikipedia. Ta nabízí hned 5 citátů. Všechny jsou, jako tradičně na německé Wikipedii, důkladně ozdrojované, ale ani jeden z nich se ani v nejmenším nepodobá větě: „Stokrát opakovaná lež se stává pravdou.“ Tedy opět neúspěch…

To by samozřejmě nemuselo nic znamenat. Goebbelsovy deníky jsou plné poznámek, třeba si něco podobného ministr propagandy poznačil do svého zápisníku, kdo ví.

Podívejme se, zda existují německé ekvivalenty k české větě „Stokrát opakovaná lež se stává pravdou“.

Nikoliv. Pouze podobně vyznívající verze výroků, jejichž autorem má možná být Goebbels, a sice:

- "Eine Lüge muss nur oft genug wiederholt werden. Dann wird sie geglaubt." („Lež se musí pouze dostatečně často opakovat. Pak se jí věří.“) Lidem diskutujícím na německé Wikipedii se však tento citát nepodařilo nikde doložit. Proto jej Wikipedia ani neuvádí.

- „Man muss eine Lüge nur tausendfach wiederholen, dann wird sie geglaubt.“ („Lež se musí pouze tisíckrát zopakovat, pak jí lidé věří.“) Tato slova jsou na německém internetu připisována pouze zřídka některými diskutéry pod novinovými články, které ke Goebbelsovy a Třetí říši nemají tematicky žádnou vztažnost.

- „Wenn man eine große Lüge erzählt und sie oft genug wiederholt, dann werden die Leute sie am Ende glauben. Man kann die Lüge so lange behaupten, wie es dem Staat gelingt, die Menschen von den politischen, wirtschaftlichen und militärischen Konsequenzen der Lüge abzuschirmen. Deshalb ist es von lebenswichtiger Bedeutung für den Staat, seine gesamte Macht für die Unterdrückung abweichender Meinungen einzusetzen. Die Wahrheit ist der Todfeind der Lüge, und daher ist die Wahrheit der größte Feind des Staates.“ („Pokud se vykládá nějaká velká lež a dostatečně často se opakuje, pak jí lidé nakonec uvěří. Ta lež se dá tvrdit do té míry, jak se státu podaří zaclonit lidi od politických, hospodářských a vojenských důsledků té lži. Proto má pro stát životně důležitý význam použít svou veškerou moc na potlačení lišících se názorů. Pravda je úhlavní nepřítel lži, a proto je pravda největším nepřítelem státu.“) To měl Goebbels prohlásit (nebo napsat) v roce 1938 (ale při jaké příležitosti a v jakém kontextu?). Citát však uvádějí pouze některé (i nonkonformní) blogy na internetu, konkrétní zdroj citátu se nikde nevyskytuje. Lidé, kteří tento citát uvádějí, tvrdí, že toto je nekrácená nemanipulovaná verze Goebbelsových slov.

Zajímavé, že je tak náročné dopátrat se zdroje tak v českém prostředí rozšířeného Goebbelsova výroku. Co na to historikové Jan Břečka a Eduard Stehlík?