pondělí 3. prosince 2012

Rakouský prezident obhajuje pozici své země ohledně přiznání statutu Palestině

Heinz Fischer odsoudil zadržování daňových peněz Izraelem a odmítl kopírovat Německo
Na rozdíl od České republiky hlasovalo Rakousko pro přiznání statutu nečlenského pozorovatelského státu Palestině. Spolkový prezident Heinz Fischer musel o víkendu čelit neobvykle agresivnímu stylu dotazování novináře z listu Die Presse, který se formou sugestivních otázek ptal rakouské hlavy státu na to, proč se jeho země postavila kladně k požadavku Palestinců a nepodpořila místo toho Izrael. Fischer odvětil, že z věcných důvodů považuje za správné a logické Palestince v této souvislosti podpořit, a navíc „kromě toho souhlasila i většina evropských demokracií v rámci i mimo EU, také Švýcarsko a Norsko.“ Na sugestivně položenou námitku novináře, že bezprostředním následkem tohoto hlasování bylo zadržení milionů z daní pro Palestince Izraelem a tím byla zároveň poškozena dynamika v mírovém procesu, rakouský prezident odpověděl: „Považoval bych za naprosto nespravedlivé a špatné, kdyby stát Izrael zadržoval peníze z daní, které patří jiným. Vyhrožování protiprávním zlem přece nemůže být žádným argumentem.“

Fischer také odmítl námitku novináře, že by tento unilaterální krok Palestinců představoval porušení dohody z Osla, a připomněl, že „izraelská osadnická činnost, která je určitě ilegální a jednoznačně odporuje dohodě z Osla, byla jednou z největších překážek pro jednání“. Rakouský prezident souhlasil s názorem novináře, že ostřelování raketami Hamasem se škodí palestinské věci, stejně tak jsou pro Izrael kontraproduktivní jeho „nepřiměřené“ kroky odplaty, „které mají za následek mnoho civilních obětí“. Současný izraelský ministr zahraničí Avigdor Lieberman podle Fischera uvažuje v „jiných kategoriích“ než jiné předchozí „velké osobnosti Izraele“ a „nebere velký ohled na palestinské argumenty a lidskou situaci na Západním břehu Jordánu a v pásmu Gaza“.

Zvláštní pozornost se v interview věnovala odlišnému postoji současné oficiální reprezentace Německa v této otázce. Německá kancléřka Merkelová se jednoznačně postavila za Izrael a odůvodňovala svůj postoj „německou morální zodpovědností vůči Izraeli“, její země se hlasování zdržela ze „solidarity s Izraelem“. Novinář z Die Presse se rakouského prezidenta dotazoval, zda by to nemělo platit i pro Rakousko. Fischer řekl, že ačkoliv Rakousko nese v tomto směru také svou odpovědnost, nemusí přeci Německo ohledně zahraničněpolitických postojů na půdě OSN ve všem kopírovat. „A přeci nemůže být“, dodal prezident, „abychom rakouskou vinu na vraždě mnoha Židů přenášeli v neprospěch Palestinců“.

Rakouský ministr zahraničí Spindelegger preferoval jednotný postup zemí EU v této otázce, ten se však nezdařil. „Rakousko proto hlasuje podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Umírnění Palestinci mají vědět, že vidíme také jejich snahy a starosti. Považuji se opravdu za přítele Izraele“, konstatoval Fischer, a zmínil se o svém pobytu v Izraeli, který absolvoval jedno léto po svém studiu „ze solidarity“ se židovským státem. „Přeji si, aby Izrael žil ve svých zajištěných hranicích a byl schopen chránit své občany, ale nesmí to být ke škodě jiných lidských bytostí“, uzavřel.

Manželka rakouského prezidenta Margit Fischerová (narozena 1943 ve Stockholmu) je dcerou manželů Binderových, kteří jako Židé v roce 1938 emigrovali z Rakouska. (-lb-)