pátek 29. listopadu 2013

Jan Petrásek nechápe, my ano

Tomáš Pecina
Zatímco Miroslav Macek na svém blogu blaženě řeší problematiku dýňových quichí s gorgonzolou, nám nezbývá než se věnovat Adolfu Hitlerovi a jeho projevům. Důvodem je, že po mnohatýdenní nečinnosti se probral státní zástupce Jan Petrásek a rozhodl, že peníze zajištěné na účtu nelze použít ani k úhradě DPH za prodané knihy (usnesení, stížnost), a že není vůbec, ale vůbec nic divného na tom, jestliže znalec pošle svoje odborné vyjádření někomu jinému, než kdo mu ho zadal, notabilně dvěma důstojníkům ÚOOZ.

Takový názor je přirozeně směšný: pochybný a podezřelý je znalec, který své texty určené pro účely trestního řízení posílá komukoliv jinému než zadavateli, a pokud je tímto spoluadresátem policejní útvar, který má danou problematiku v gesci, je legitimní se ptát, jak je to s nezávislostí takového znalce; podobné liaisons dangereuses nedovolují jiný závěr, než že tento znalec je vůči orgánům činným v trestním řízení podjatý.

Možná to bude pro J. Petráska překvapení, ale znalec není orgánem činným v trestním řízení, ale je – úplně stejně jako v civilním řízení – neutrálním pomocníkem, přibraným proto, aby odpověděl na ty odborné otázky, k jejichž zodpovězení nejsou orgány provádějící řízení samy povolány.

Tento text vyšel původně na stránkách Παραγραφος a byl převzat se souhlasem autora.