pátek 22. listopadu 2013

„Kruh Našeho směru“ zahajuje činnost v příštím roce

Z podnětu několika dlouhodobých čtenářů Našeho směru zahajuje začátkem příštího roku činnost zájmový „Kruh Našeho směru“, který bude organizovat několikrát v roce setkání svých příznivců a dalších zájemců na různých místech České republiky. Předmět setkání přitom může být rozsáhlý - počínaje výměnou názorů a poznatků, souvisejících s historickými, společenskými a politickými tématy, kterými se na Našem směru zabýváme, až po pořádání poznávacích, přednáškových a pietních akcí. O možnostech účasti či spolupráce a o konkrétnější formě fungování zájmového kruhu budeme průběžně informovat. (-lb-)