sobota 30. listopadu 2013

Jak historik Jan B. Uhlíř vypustil do světa podvrh citátu Alfreda Rosenberga

Lukáš Beer
Portrét Alfreda Rosenberga v knize
"Der Mythus des 20. Jahrhunderts", která
vyšla v roce 1937 v Mnichově.

Vše napovídá tomu, že po „neautorizovaném“ údajném citátu Adolfa Hitlera z roku 1932, ve kterém měl dotyčný tuze nepěkne hovořit o Češích a zamýšlel je poslat na Sibiř, je na řadě další domnělý výrok velkého nacistického pohlavára Alfreda Rosenberga, jenž si měl dotyčný odplivnout nad „neschopným národem“ Čechů ve své legendární knize „Mýtus 20. století“ - tedy uvěříme-li důvěřivě českému vzdělávacímu internetu a českým historikům, tak by to tak přinejmenším mělo být. Je zajímavé zjištění, že Rosenbergův „citát“ o českém národě našel cestu až do diplomových prací. Zajímavé proto, že se nikdo z dotyčných zjevně nezajímal o to, zda daná slova Alfred Rosenberg v knize vůbec někdy použil. Ale v české kotlině se ohledně ověřování autenticity projevu toho či onoho muže Třetí říše nikdo zjevně nepere - zvláště pokud dotyčný řečník nebo pisatel o Češích mluví škaredě a má s nimi zlé úmysly a hodlá je vysídlit na Sibiř. A „stokrát opakovaný citát se stává pravdou“ - abychom jaksi využili přísloví, jehož autorství je v Čechách a na Moravě kdekým lživě připisováno Josephu Goebbelsovi. Zvláště kvůli znění pravidla pojmenovaného podle posledního ze třetice „zfalsifikovaných“ autorů se celá souvislost nemůže ubránit jisté ironii.

Ale pojďme hned k věci, nebude to příliš složité pátrání:

Ve své velké obrazové knize „Protektorát Čechy a Morava v obrazech“ (Ottovo nakladatelství, Praha 2008) uvádí historik Jan B. Uhlíř rozsáhlou kapitolu nazvanou „Germanizace a propaganda“ na straně 360 těmito slovy:

Ve svém základním díle Mýtus 20. století charakterizoval přední ideolog NSDAP Alfred Rosenberg Čechy značně nevybíravým způsobem: „Divokost spolu se zbabělostí je až doposud znakem češství, Haškův Švejk jest skutečným národním hrdinou tohoto neschopného národa....V tomto velkém existenčním boji, v němž jde o čest, svobodu i chléb tak tvůrčího národa, jakým je národ německý, nemůže být brán ohled na neschopné a namyšlené Poláky, Čechy a jiné takové národy bez veškerých hodnot. Musí být zatlačeny na východ, aby byla uvolněna půda pro obdělávání pracovitou rukou germánského sedláka. Jenom tím je dána možnost ulehčení německému národu, který je tak stísněn na nedostatečném prostoru a tím je ovšem také dána možnost vzniku nové kulturní epochy bílého člověka." (2)

Dalo by se přirozeně očekávat, že autor čerpal z německého originálu. Pokud někdo touží po tom, ověřit si své překladové znalosti, zalistuje o 397 stran dozadu, kde se nachází příslušný, drobným písmem vytištěný poznámkový aparát. Jako zdroj citátu je na místě uvedena česká publikace

Divoši ve střední Evropě. Mythus rasistů o nás, Praha 1938, str. 13 – 14 

Jednalo se o brožurku o 21 stranách, vydanou pod autorským pseudonymem „Homo ferus - příslušník středoevropských divochů“ (Vojtěch Suk) v Melantrichu roku 1938, která je dnes uložena v Národní knihovně.

Tedy rozhodně o celý překlad Rosenbergova díla jít nemohlo, to je zřejmé. Jen trochu podivuje, proč autor nepoužil ke své citaci přímo originální zdroj a neporovnal jej s textem vydaným podezřelým "anonymem" s komickým jménem? Bylo snad tak obtížné obstarat si vydání „Der Mythus des 20. Jahrhunderts“ ? - To sotva, je k sehnání snadněji než ona česká brožurka z roku 1938. Možná ale badatele odradilo 700 stran textu psaného švabachem, to se s 21 listy česky psané brožurky nedá rozhodně porovnávat. Důležité je, že historik si posloužil nadmíru spolehlivým zdrojem.

Obstaral jsem si tedy za účelem porovnání 2 vydání Rosenbergova „Mythusu“, a sice jedno fyzicky zachovalejší z roku 1941 a druhé z roku 1937. To starší vydání pro případ, že by snad v mnichovském nakladatelství Hoheneichen Verlag uznali, že po zřízení Protektorátu by o Češích tak pohrdavě a urážlivě rozhodně psát neměli, protože by si to leckterý Pepík nebo atentátník mohl přečíst na vlastní oči v nějakém pražském knihkupectví a druhý den by to už roztrubovala londýnská vysílačka. Rosenbergův „Mýtus“ přeci jenom nebyla v Protektorátu nějaká nedostatková nebo podpultová záležitost.

Patřím mezi jedince, kteří neradi vykládají vtipy - jednoduše proto, že to neumí. Stejně tak si u mne čtenář nepřijde na nějaký napínavý příběh, takže to vezmeme raději zkrátka:

V knize „Der Mythus des 20. Jahrhunderts“ od Alfreda Rosenberga se (ve vydáních z let 1937 a 1941)

  • na žádné z 398 (velký formát) resp 712 (malý formát) stran knihy slovo „Švejk“ nevyskytuje ani jednou, stejně tak nic, co by souviselo s „Haškem“;
  • o českém národě, o Češích či o něčem „českém“ se zde na několika stranách mluví celkem 20x. Co je ale zásadní: text ocitivaný Uhlířem se v knize nenachází VŮBEC - obsahově ani v náznacích, v knize se hovoří o historických vztazích mezi oběma zemskými národy, o táboritských válkách, o Janu Žižkovi, o Palackém, o českém národním obrození... Žádné takovéto Uhlířem uváděné urážlivé pasáže o českém národě se v knize vůbec nevyskytují a opravdu zveřejěné pasáže týkající se Čechů rozhodně nemají primitivní úroveň srovnatelnou s uváděným českým „citátem“. 
Co Alfred Rosenberg napsal ve své známé knize o českém národě DOOPRAVDY, se čtenář dozví v nově vycházející knize "Hitlerovi Češi". 

Není obtížné si domyslet, odkud redakce Českého rozhlasu tento údajný citát převzala, i když to zde opomněla uvést.