neděle 6. července 2014

K posledním týdnům a k týdnům nadcházejícím...

Lukáš Beer 
Aktuální číslo listu "Sudetenpost" z 3. července přineslo podrobný článek
o osudu tří synů Emanuela Moravce – příslušníka SS, příslušníka Wehr-
machtu a nejmladšího syna, žáka elitní školy NAPOLA. Autor článku
přeložil tyto informace z nové knihy Lukáše Beera "Hitlerovi Češi".

Pravidelní čtenáři NAŠEHO SMĚRU se možná poslední týdny pozastavovali nad tím, že frekvence aktualizace příspěvků zveřejňovaných na stránkách nápadně poklesla ve srovnání s předešlými měsíci. Speciálně jim je tedy určena tato zpráva: ač toto konstatuji určitě „s těžkým srdcem“, prozrazuji, že musí být nyní na několik týdnů upřednostněna termínově vytýčená příprava nového, dosti zásadního projektu, která si skutečně vyžaduje mnoho času a energie. Dobrá zpráva je, že se jedná pouze o přechodný, tedy výjimečný stav. A v neposlední řadě – aniž bychom zde chtěli příliš prozrazovat – smysl tohoto připravovaného projektu je plně v souladu s naší publikační činností a v konečném efektu jí bezpochyby výrazně prospěje. Velmi mne tedy mrzí, že čtenář zde na určité krátké období nenalezne tolik publikovaného materiálu, na který je zde běžně zvyklý, ale na druhé straně jej zde nyní mohu ujistit, že čas a energie obětované zmíněnému projektu jsou velmi dobrou investicí do buducna. Tedy i do budoucí naší činnosti. Redakce tedy poslední týdny rozhodně „nespala“ a ani nic takového rozhodně činit nehodlá. Ale skutečnost, že den má pouze 24 hodin, není bohužel nikterak schopna ovlivnit. Mějte proto s námi na krátkou dobu strpení a zůstaňte nám nadále věrni.

Uplynulé týdny byly pro mne i příjemným zjistštěním – zastavovali a oslovovali mne kolikrát i cizí lidé, kteří v televizi sledovali zpravodajství o prvním kole našeho procesu. A některé diskuse nebo jen krátké výměny názorů i se známými, se kterými jsem doposud nikdy neřešil politické nebo historické otázky, ve mne vzbudily přece jen doušku optimismu – i z lidí tzv. mainstreamu nelze úplně vždy a dokonale vychovat nepřemýšlející pověstné tupé stádo ovcí, hloupé naivní bytosti. Naštěstí do nefunguje až tak dokonale. Chvíli jsem se nemohl zbavit pocitu, že všichni tito náhodní lidé z mého okolí, kteří nemají s naší publikační činností pranic společného a ani o ní nikdy předtím vůbec neslyšeli, snad musejí být přinejmenším příležitostnými čtenáři nonkonformních webových stránek, jako je například „Zvědavec“. Vyslechl jsem si od těchto lidí názory, které mne – právě z jejich úst, protože je znám třeba z oblasti sportu – velmi příjemně překvapily a zároveň povzbudily v tom smyslu, že naštěstí to s lidmi asi nebude všechno až tak ztraceno.

Na příští středu, 9. července v 8:30 hodin (Městský soud Bno, soudní síď č. 6), bylo odročeno soudní přelíčení ve věci trestního stíhání mne a kolegů vydavatelů, o kterém jsme již obsáhle referovali. Odezva na první den soudu byla překvapivě velká – o procesu se mezi lidmi mluvilo. Uvidíme tedy, jak se věci budou vyvíjet dále. A to je koneckonců již další důvod k tomu, abyste zde zveřejňované zprávy pečlivě sledovali a věnovali jim maximální pozornost.

Brzy tedy zase jako „postaru“ a ještě lépe!