středa 16. července 2014

Deportace a nucené práce německých obyvatel okresu Stříbro v ČSR po II. světové válce

Fundovanou regionální studii vydává nyní guidemedia etc 
Nakladatelství guidemedia etc nyní přišlo s novým titulem – důkladnou vědeckou studií Reinharda Schmutzera, vycházející z jeho chystané disertační práce, která má ilustrovat jeden z méně známých aspektů vyháněčské politiky po Druhé světové válce v českomoravském prostoru, a sice na příkladu okresu Stříbro. Jedná se o velmi podrobnou regionální studii o deportacích německého obyvatelstva z tohoto okresu po roce 1945 a o nucených pracech, kterým bylo německé etnikum pouze na základě národnostní příslušnosti vystavováno. Jako doplněk k této studii, pečlivě podložené prameny, obsahuje kniha i dobová svědectví, názorné mapky o deportacích a několik zajímavých faksimilií dobových dokumentů. Autor studie Reinhard Schmutzer říká: „Ačkoliv se zde jedná o regionální studii, stejně tak by se výsledky mohly aplikovat i u jiných sudetoněmeckých oblastí, kde probíhaly deportace.“

Ačkoliv museli sudetští Němci po roce 1945 opustit svou vlast, vykonávali dva roky později ještě mnozí zástupci německé menšiny nucenou práci v Československu (např. jako „odborné síly“). Věznění lidé přitom nosili na svém oblečení viditelně bílé pásky s písmenem „N“ jako „Němec“. V roce 2003 česká vláda zvažovala návrh, podle něhož by nuceně nasazení či přesídlení čeští a moravští Němci dostali malé odškodné. Návrh prezentovaný tehdejším vicepremiérem Petrem Marešem však počítal pouze s odškodněním nanejvýš 1800 lidí, ti by jednorázově měli dostat kolem 50 tisíc korun.

Prostřednictvím autorizovaných očitých svědectví, názorných map s jednotlivými transporty, jakož i přetištěného archivního materiálu s odbornými analýzami tato publikace dokládá nelidské zacházení a bezohledné vykořisťování civilních občanů otrockou prací, občanů, jejichž jediným proviněním bylo, že mluvili německy. Jelikož se autor zaměřil na dobře zdokumentované transporty a nucené práce západočeského okresu Stříbro a v jeho okolí, jsou zde líčené události bohužel jen detailně popsanou špičkou ledovce na kontě krutostí, jež byly téměř před sedmdesáti lety, v době míru a osvoboditelských nálad, na denním pořádku. (-lb-)

Reinhard Schmutzer: Deportace a nucené práce německých obyvatel okresu Stříbro v ČSR po II. světové válce. ISBN: 978-80-905310-9-3. Vazba: brožovaná. Počet stran: 128. Rozměry: 170×240. guidemedia etc, Brno 2014. Bližší informace a možnost objednání ZDE.