středa 24. prosince 2014

Romea.cz otevřeně přiznává, že „Romové“ nejsou Češi

Parazitují dnešní romské organizace na historickém osudu původních Cikánů v Čechách a na Moravě? – Němečtí Sintové se distancují od Romů. 
Šéfredaktor Britských listů Jan Čulík se před několika dny pohoršoval nad tím, že „značná část Čechů nepovažuje Romy za Čechy“. Čulík to uvedl v souvislosti s výroky Leny Posner Körösi, předsedkyně Oficiální rady židovských komunit ve Švédsku, která odsoudila jako „starý dobrý pravicový antisemitismus“ výroky Björna Södera ze švédské Demokratické strany, jenž se vyjádřil, že Židé se mohou stát Švédy pouze, pokud se vzdají své židovské totožnosti. Čulík porovnal tento výrok s uvažováním Čechů o cikánském etniku. Přitom není žádným tajemstvím, že jsou to především různé romské organizace a iniciativy, které cikánský původ explicitně oddělují od českého etnika a staví na tom opodstatnění své veškeré činnosti.

Spolupracovník internetových stránek Romea.cz Ondřej Mrázek však například ve svém aktuálním příspěvku o výstavě „Xenofília“, která je otevřena do poloviny ledna v Galerii Národní technické knihovny, explicitně odděluje příslušníky českého národa od „Romů“, když mj. píše: „Stranou mediálního zájmu zůstává zásadní výstava mapující rasismus a xenofóbii, které dodnes přetrvávávají v české společnosti. A to i přesto, že stav, jaký výstava zachycuje, bije do očí. Kupodivu zapadlo i prohlášení předsedy Výboru pro odškodnění romského holocaustu v České republice pana Čeňka Růžičky na křestu knihy Tábor smrti v Letech, že pozemky, na nichž stojí prasečí farma, znevažující pietní místo romského holocaustu, dosud vlastní rodina Schwarzenbergů, která koncem 30. let zneužívala Romy z lágru v Letech k otrocké práci na svém panství. Je to náhoda, nebo další důkaz systematického ututlávání zločinů, kterých se  Češi na Romech dopouštěli a dosud dopouštějí?

Pád Protektorátu Čechy a Morava přežilo celkem 883 Cikánů, v roce 1947 – tedy ještě před nastolením komunistického režimu – žilo na tomto území již 16.700 Cikánů. Dnešní cikánské obyvatelstvo v ČR se ovšem skládá asi z 85 % ze slovenských Cikánů, z 10 % z olašských Cikánů (přicházeli po roce 1945 z Rumunska), malou část tvoří původně maďarští Cikáni a Sintové tvoří pouze ještě menší nepatrný počet. Etnický původ a charakter nyní zde žijících Cikánů se liší od původního cikánského obyvatelstva našich zemí. Romské organizace v ČR přesto operují ve své argumentaci historickými událostmi kolem tábora v Letech.

Sintové v Německu se distancují od Romů

Organizace Sintů v Německu počátkem tohoto roku kritizovala „klamné zaměňování etnií“ v souvislosti s „integračními problémy“ Romů z Balkánu, kteří hromadně přicházejí do Německa. V únoru o tom informoval německý týdeník Junge Freiheit. Podle „Sinti Allianz Deutschland“ je „absolutně neakceptovatelné“, aby „překážky s integrací“ byly automaticky přenášeny i na skupinu Sintů, tj. původních německých Cikánů, kteří před Druhou světovou válkou tvořili taktéž podstatnou část cikánského obyvatelstva v Čechách a na Moravě. Německý spolek Sintů vyjádřil „hluboké rozzlobení“ (citát) nad označením „Sintové a Romové“, protože obě skupiny mají prý „navzájem odlišný historický a jazykový vývoj“ a kromě toho se odlišují „ve svém charakteru, normách a ve svém způsobu chování“. Předseda tohoto spolku Ricardo Laubinger vyzval politiky a média, aby zanechali „neustále stereotypně používaného spojení ,Sintové a Romové‘“, protože toto „klamné označení“ jinak budí dojem, že „Sintové, kteří zde jako němečtí státní občané žijí přes šest set let, jsou cizinci jako převažující část Romů, kteří se sem nastěhovali především v posledních letech“. Pojem „Sintové a Romové“ je ve skutečnosti prý „vynález“ tzv. Ústřední rady německých Sintů a Romů z 80. let. „Tento konstrukt většina Sintů v Německu vehementně odmítá“, protože toto označení představuje „zkreslování historických procesů“, praví se ve stanovisku zmíněné organizace. To se prý děje zejména „v momentální diskusi o přistěhovalectví Romů z východní a jihovýchodní Evropy“. Pokud se hovoří o přistěhovalcích z řad „Romů a Sintů“ z Balkánu, jedná se totiž o nesmysl, protože ve skutečnosti jde s naprostou převahou o Romy. Německé organizaci Sintů není například známa ani jedna jediná rodina Sintů pocházející z Bulharska: „Sintové mají z větší části domov v německy hovořící oblasti.“ (-lb-)