pondělí 22. prosince 2014

Pro nového prezidenta Svazu vyhnanců už odškodnění nepředstavuje žádné téma

Svaz vyhnanců (BdV) na svém posledním spolkovém shromáždění v Berlíně zvolil poslance spolkového sněmu Bernda Fabritia (CSU) za svého nového prezidenta. Tento 49letý politik obdržel 144 z 146 platných hlasů, což představuje 99 procent. Fabritius je tedy následovníkem poslankyně spolkového sněmu Eriky Steinbachové (CDU), jež vedla svaz, který má na 1,3 miliónu členů, od roku 1998. Generační proměna ve vedení BdV, jež byla zahájena již v minulých letech, volbou Fabritia pokračuje a zajišťuje tak, aby dědictví vyhnanců z vlasti odstupem první poválečné generace, která tyto události zažila, neupadlo v zapomnění, nýbrž aby bylo předáváno nadále.

Ve svém prvním interview pro jedny polské noviny Fabritius označil vyhnání miliónů Němců z Polska po Druhé světové válce za „zločin“ a „těžkou chybu“. Posunutí hranice podle něj „nemělo automaticky vyvolat etnické čistky“. Kdyby dnes existovalo vzájemně dohodnuté posunutí hranic, tak by „nikdo na vyhánění z tohoto důvodu“ nepomýšlel, řekl Fabritius. „Němci měli právo zůstat na území, na kterém celá staletí žili.“ A k problematice restituce Fabritius prohlásil: „Ve 21. století už nemůže jít o otázku materiálních odškodnění.“ To ovšem nejeden z vyhnanců vidí jinak...

Fabritius se narodil 14. května 1965 v Agnethelnu (rumunsky Agnita, Sedmihradsko). Poté, co v roce 1983 složil maturitu na gymnáziu Samuela von Bruckenthala v Hermannstadtu (rumunsky Sibiu), přestěhoval se se svou rodinou v roce 1984 jako vysídlenec do Německa. Zde nejprve studoval sociální správu na Bavorské odborné úřednické škole a poté politologii na Vysoké škole pro politiku v Mnichově, dříve než zahájil studium právních věd na Univerzitě Ludwiga Maximiliana, jež ukončil v roce 1997 druhými státnicemi. V roce 2003 promoval na Univerzitě Luciana Blagy v Hermannstadtu/Sibiu a na Univerzitě Eberharda Karlse v Tübingenu. Po činnosti úředníka a poradce důchodců vede od roku 1997 praxi právníka s vlastní kanceláří v Mnichově. Při volbách do spolkového sněmu v roce 2013 získal poslanecké křeslo za CSU.

Nový prezident BdV je v Německu a na evropské úrovni jak ohledně landsmanšaftů, tak v otázce politiky vyhnanců velmi dobře propojený. Je spolkovým předsedou Svazu sedmihradských Sasů, ale také členem Sudetoněmecké rady. Kromě toho přebírá zodpovědnost ve funkci prvního místopředsedy skupiny vyhnanců, vysídlenců a německých menšin frakce politických stran CDU/CSU v německém spolkovém sněmu, dále z pozice člena spolkového předsednictva Sdružení východních a středních Němců CDU/CSU (OMV) – Unie vyhnanců a uprchlíků – stejně jako zemský místopředseda Unie vyhnanců CSU. V parlamentním shromáždění Rady Evropy vyvíjí svou činnost v oblasti právní státnosti, stejně jako na téma lidských práv a nediskriminování.

Tento text byl redakcí měsíčníku “Sudetenpost” laskavě poskytnut k překladu do češtiny a zveřejnění na stránkách Náš směr. 
Vyšlo dne 11. prosince 2014.