úterý 2. prosince 2014

Pejorativní označení?

Česky psaný zpravodajský portál Eretz.cz (podle vysvětlení Wikipedie „český internetový portál, zaměřený výlučně na Izrael“) přinesl nedávno tuto zajímavou zprávu, nadepsanou Ukrajinský Žid bojující proti ruským separatistům hrdinou Ukrajiny, od svého autora publikujícího pod jménem Max Blaustein: „Se svým šedým plnovousem a samopalem Kalašnikov AK-47 vypadá Ašer Josef Čerkaský jako Fidel Castro. Pro Ukrajince se tento ortodoxní žid, bojující v rámci praporu Dněpr proti proruským separatistům na východě země, stal hrdinou. V neděli [23.11. – pozn. NS] Čerkarského účast v boji ocenil jeden z nejmocnějších mužů současné Ukrajiny Boris Filatov, zástupce a pravá ruka židovského oligarchy a guvernéra Dněpropetrovské oblasti Igora Kolomojského...“

Na tomto místě pouze uštěpačně připomeňme, že v říjnu podal brněnský státní zástupce Robert Hanuš odvolání proti zprošťujícímu rozsudku Městského soudu v Brně v procesu s vydavateli Hitlerových projevů. Podstatná část tohoto odvolání, díky němuž rozsudek soudu nenabyl právní moci, se opírá o politický „kádrový posudek“, jenž vypracoval pro státního zástupce Útvar pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ). Zvláštní pasáž Hanušova odvolání je dokonce věnována charakteristice stránek Náš směr, spravovaných Lukášem Beerem. V posudku se dozvídáme: „Blog obsahuje články a příspěvky adorující či vyzdvihující různé aspekty nacistického Německa, a to jak ve smyslu ideologie, tak státní správy, relativizuje opatření či instituce působící v rámci správy Protektorátu Čechy a v některých případech se věnuje i prezentaci rasové politiky a zpochybňování genocidia. Tomuto zaměření odpovídá i příspěvek z 6. 6. 2013 učiněný prostřednictvím Beerova profilu v síti Facebook, ve kterém v reakci na článek J. X. Doležala o nakladatelství guidemedia označuje autora pejorativně za ,židovského novináře‘.“

***

Slovník cizích slov vysvětluje význam slova „adorace“ tak, že jde o „zbožné uctívání, zbožňování“. Posudek ÚOOZ přitom neuvádí ani jediný příklad článku uveřejněného na Našem směru, který by „adoroval či vyzdvihoval“ nějaký aspekt „nacistického Německa“. Teorie rasové nauky na stránkách prezentována je – a sice s pádným důvodem: bez bližšího vysvětlení nelze totiž důkladně a objektivně osvětlit některé aspekty nahlížení nacionálněsocialistické politiky na „českou otázku“ v Protektorátu. Ovšem naprosto ničím nepodložené konstatování ve zprávě ÚOOZ (není uveden ani jediný konkrétní příklad), podle nějž texty na NS „zpochybňují genocidium“, je hrubým nařčením. „Tomuto zaměření“ stránek má dokonce odpovídat „pejorativní“ označení J. X. Doležala za „židovského novináře“...

Doležal se ke svému židovskému původu otevřeně hlásí a ve své publicistické činnosti věnuje ryze židovské tématice nemálo prostoru. Ve své poslední kampani za židovské a muslimské rituální porážky si neodpouští ani antimuslimské narážky a své sympatie k podpoře Izraele vůbec neskrývá. Doležal není etnickým Čechem, ale hrdým česky hovořícím Židem. J. X. Doležal je stejně tak málo Čechem jako kupříkladu K. H. Frank, pocházející z Čech. Přesto ÚOOZ a potažmo i státní zástupce Hanuš považují označení „židovský“ v případě novináře Doležala za „pejorativní“. Kde se takové vskutku „antisemitské“ předsudky na brněnském státním zastupitelství jen berou?

Uvědomělá česká a moravská židovská komunita takovéto pokrytectví určitě sdílet nemůže a publicisté jako Blaustein se neostýchají nazývat věci pravými jmény. Přitom jeho příspěvek o „ukrajinském Židovi“ rozhodně nevyjadřuje žádné antipatie vůči tomuto bojovníkovi s Kalašnikovem, ale naopak očividně stojí na jeho straně, když v závěru článku autor (překladatel?) konstatuje: „Rusko a jeho pátá kolona na Ukrajině s oblibou přehánějí roli ukrajinských krajních nacionalistů v současném ukrajinském politickém životě, včetně marginálních hlášeních se k odkazu válečného vůdce antisemitské Ukrajinské povstalecké armády Stěpana Bandery. Ortodoxní žid, bojující jako dobrovolník na straně ukrajinské vlády proti proruským separatistům a jejich ruským spolubojovníkům, je tudíž cenným nástrojem v rámci mediální války, kterou mezi sebou ukrajinští vlastenci a separatisté vedou.“ (-lb-)