čtvrtek 11. června 2015

Mezinárodní anketa: Lidé v Německu se čím dál více distancují od NATO, většina Němců odmítá zapojení své země do případného konfliktu s Ruskem

Naopak největší podpora NATO je v Polsku – 50 % Poláků je pro dodávání zbraní ukrajinské armádě, ale jen 19 % Němců 
Žádné zbraně pro Ukrajinu – a žádnou vojenskou podporu spojeneckých zemí NATO, i kdyby byly teoreticky napadeny Ruskem. Takový je postoj většiny Němců podle aktuální ankety renomovaného ústavu PEW se sídlem ve Washingtonu.

Z toho vyplývá, že ochota „plnit své spojenecké závazky“ není v žádné jiné zemi „Západu“ tak nízká jako v Německu. Kromě toho tento mezinárodní výzkum veřejného mínění, který proběhl mezi 6. dubnem a 15. květnem, ukazuje, že především mezi Němci a Američany je propastní rozdíl ohledně postojů veřejného mínění vůči politice na Ukrajině. Nikde jinde neklesl pozitivní názor na NATO během posledních let tak silně jako v Německu. Poměr pozitivního hodnocení spadl z 73 procent v roce 2009 na aktuálních 55 procent.

V anketě, jejíž první část probíhala mezi obyvateli členských zemí NATO – v Německu, USA, Kanadě, ve Velké Británii, Itálii, Polsku a Španělsku, byla kladena otázka: „Pokud by se Rusko mělo dostat do závažného vojenského konfliktu s nějakou sousední zemí, která je naším spojencem v NATO, měla by podle Vašeho názoru naše země použít vojenských prostředků k obraně této země, či nikoliv?“

56 % Němců na tuto otázku odpovědělo záporně. Pouze 38 procent Němců se vyslovilo pro vojenskou podporu fiktivního spojence a tím pro plnění spojeneckých závazků, které jsou stanoveny ve článku 5 příslušné úmluvy Severoatlantického paktu.

Jiný je výsledek ankety v Polsku: zde se 48 procent dotazovaných vyslovilo pro podporu jiného členského státu NATO a proti bylo 34 procent. Srovnatelně v USA bylo pro spojeneckou podporu 56 procent a proti pomoci 37 procent. Jedinými státy vedle Německa, kde bylo víc odpůrců „spojenecké pomoci“ než příznivců, jsou Francie (53 % proti) a Itálie (41 % proti a 40 % pro).

Kromě toho jsou Němci největšími odpůrci vstupu Ukrajiny do NATO – 57 procent vstup Kyjeva odmítá a 36 procent by jej uvítalo. Vedle Německa se pouze v Itálii našlo také víc odpůrců přijetí Ukrajiny v NATO než příznivců. Ve všech ostatních uvedených zkoumaných zemích bylo víc příznivců – nejvíce v Kanadě (65 %), v USA (62 %) a v Polsku (59 %).

Němci také nejvíce ze zkoumaných zemí odmítají alespoň dodávání zbraní pro Ukrajinu. Dodávky zbraní schválilo 19 % Němců, 22 % Italů a 25 % Španělů, zato ale 50 % Poláků, 46 % US-Američanů, 44 % Kanaďanů a 42 % Britů. Německé noviny Die Welt to komentují slovy, že „krize na Ukrajině zjevně přispívá ke značnému zhoršení pověsti aliance“. List zároveň upozorňuje, že trend tohoto vývoje trvá již několik let a že tedy vývoj na Ukrajině není jediným faktorem, který klesající sympatie Němců vůči NATO ovlivňuje. V Polsku je tato situace ovšem poslední roky stabilní – v roce 2009 bylo v této zemi 75 % příznivců NATO a letos jsou to 74 procenta. Na druhé straně pouze ve Španělsku je skepse vůči Severoatlantické alianci větší než v Německu.

Vědci z PEW si povšimli obzvlášť velkého rozdílu ve veřejném mínění ohledně Ukrajiny mezi USA a Německem. 62 % Severoameričanů, ale jen 36 % Němců se vyslovilo pro vstup Ukrajiny do tohoto vojenského paktu. Téměř každý třetí Němec (29 %), ale na druhé straně pouze každý desátý US-Američan je pro redukování sankcí vůči Moskvě. A zatímco 46 procent Američanů je pro dodávání zbraní NATO ukrajinské armádě, přeje si to stejné pouze 19 % Němců.

Rozdíl v postojích obyvatel na západě a východě dnešního Německa

Studie navíc potvrdila ideologickou „propast“ mezi západními Němci a obyvateli Středoněmecka, tj. území bývalé NDR. V bývalé západní okupační zóně Německa sdílí „pozitivní obrázek“ o Vladimíru Putinovi 19 procent obyvatel („pozitivní obrázek“ ovšem listem Die Welt nebyl blíže definován), zatímco v bývalé NDR je to dvakrát tolik, 40 procent. V bývalé NDR je 42 procent pro rušení sankcí vůči Rusku (ve srovnání na západu země je to 26 %).

Stejný institut provedl průzkum veřejného mínění i v Rusku – list Die Welt sice přesně neuvedl, jak zněla otázka pokládaná v anketě, ale jejím výsledkem má být, že nejvíce pozitivní stanovisko ze zmíněných západních zemí má ruské obyvatelstvo vůči Německu (35 %), zatímco vůči USA pouze 15 %. (-lb-, zdroj: Die Welt)