středa 24. června 2015

„Preventivně zadržení“ odpůrci loňské Prague Pride podali žalobu na ministerstvo vnitra

Dožadují se náhrady za nemajetkovou újmu, způsobenou údajně nezákonným úředním postupem policie 
"Prague Pride" se má od "pokrokovějších" a "tolerantních" 
měst jako jsou Berlín nebo Kolín nad Rýnem ještě co učit 
a ve srovnání s tamními "pochody hrdosti" se jeví zatím ještě 
poněkud ,konzervativně'. Vše je ovšem zřejmě pouze 
otázkou času. Foto: screenshot Youtube
Dne 16. srpna 2014 se v Praze konal homosexualistický pochod nazývaný Prague Pride, jehož pořadatelé prohlašují, že tímto způsobem upozorňují na práva určitých tzv. „sexuálních menšin“. Do centra české metropole v ten den zamířili rovněž odpůrci pochodu různého politického smýšlení. Řečeno slovy zpravodajství listu MF Dnes onen den „na trase průvodu policie preventivně zajistila několik skupinek extremistů, u nichž hrozilo, že by mohli na účastníky průvodu zaútočit“. Policie zadržela větší počet lidí, kteří se podle jejího stanoviska snažili pochod narušit. Osm z těchto tehdy zadržených osob podalo dnes žalobu o zaplacení náhrady za nemajetkovou újmu „způsobenou nesprávným úředním postupem Policie České republiky“ na ministerstvo vnitra.

Právní aktivista Tomáš Pecina, který se případem už od samého začátku zabývá, se především podivuje nad tím, jak je možné, že policie někoho zajistila preventivně: „Patrně je to bráno za normální jev – je přece lepší budoucího pachatele sebrat ještě předtím, než se deliktu dopustí, i pro něj samotného!“ Samotnému dnešnímu podání žaloby ovšem ještě předcházelo opakované podání stížnosti, ve které Pecina mj. poukázal na to, že „stejně jako dnes mí klienti bývali kdysi zajišťováni disidenti, kdykoli měl přijet např. Brežněv. Ministerstvo vnitra však postoj policie neoblomně brání a osm osob se tedy prostřednictvím svého právního zástupce (Robert Cholenský) rozhodlo podat žalobu. „Právně se situace jeví být jasnou, avšak minimálně u prvních dvou stolic musíme počítat se soudci vbíhajícími na hřiště v dressu soupeře“, naznačuje Pecina, že soudní popotahování bude mít zřejmě několik etap.

V žalobě se konkrétně uvádí, že ještě předtím, než dotyční odpůrci mohli svůj protest proti Prague Pride započít, však sedm z nich spolu s větší skupinou osob zadržela přímo v ulicích Prahy policie. Po perlustraci, která „trvala nepřiměřeně dlouhou dobu“, bylo zadrženým osobám sděleno, že jim policie po zbytek dne zakazuje vstup do míst, kde se pochod koná. K ještě intenzivnějšímu zásahu do práv mělo dojít u jedné konkrétní osoby, která byla zadržena a na dobu několika hodin byla zajištěna v policejní cele, aniž by k tomu existoval zákonný důvod. Výše požadované náhrady za nemajetkovou újmu, způsobenou nezákonným úředním postupem policie, činí u jedné z osob padesát tisíc korun a u zbývajících žalobců dvacet tisíc korun na osobu (údaje bez úroku z prodlení). Podrobnosti k případu, včetně celého znění žaloby, uvádí Tomáš Pecina na svém blogu. (-lb-)