středa 10. června 2015

Tolik nepravd na pár řádcích

Tiskovému mluvčímu českých odbojářů se nelíbí omluva města Brna za pochod smrti. Ve své reakci dokonce tvrdí, že Brno bylo po Mnichovské dohodě v roce 1938 zabráno Německem a Češi museli město opustit...
Tomáš Krystlík
Mgr. Rostislav Kotrč je emeritním farářem, 
členem KSČM a tiskovým mluvčím OV ČSBS 
ve východních Čechách.
V článku Rostislava Kotrče, tiskového mluvčího ČSBS, s názvem Proč brněnští radní plivou do tváře obětem II. světové války? je jich tolik, že oči přecházejí.

„Brněnští radní se omlouvali za ,Pochod smrti'! Argumentovali dvěma tisíci mrtvých na cestě z Brna do Pohořelic. Zapomněli však říci, že lidé umírali, na epidemii úplavice a na vyčerpání.“ Jaký je rozdíl, pane Kotrči, mezi tím, zda byli Čechy ubiti nebo zda zemřeli na následky vyhnání z Brna?

„Tzv. odsun probíhal na základě dohody a pod kontrolou spojeneckých vojsk.“ Nikoliv, proti vůli spojenců, ilegálně až do konference v Postupimi, kde spojenci postaveni Československem před hotovou věc, uznali nutnost odsun provést, de facto dokončit (z ČSR jich bylo již vyhnáno cca 600–700 000), aby Němci nebyli vyvezeni do subpolárních oblastí SSSR, kde by pravděpodobně pomřeli. Britská vláda podobně jako americká předtím naposledy odpověděla 8. 3. 1945 na československé memorandum o odsunu nótou se stejným závěrem jako v nótě od vlády americké: „V nótě (ze 17. 1. 1945) vláda Jeho Veličenstva potvrdila přijetí memoranda s názory československé vlády na problém německé menšiny v Československu a prohlásila, že pečlivě a s pochopením prostudovala návrhy v memorandu. Vláda Jeho Veličenstva však dodala, že memorandum vznáší velmi závažné problémy v souvislosti s celkovým uspořádáním Německa a že se necítí být oprávněna poskytnout vyjádření, dokud tyto otázky neprodiskutuje se svými hlavními spojenci. Proto zatím vláda Jeho Veličenstva nehodlá vyjadřovat svůj názor na návrhy obsažené v memorandu československé vlády. Nyní mám tu čest dodat, že ačkoli vláda Jeho Veličenstva má plné pochopení pro přání prezidenta republiky přednést svému lidu prohlášení o této otázce a rozumí důvodům, proč to chce učinit rychle, přeje si, aby bylo jasné, že zatím nedosáhla se svými hlavními spojenci dohody o způsobu, jak by se měla vyřešit celá tato otázka, jež ve spojení s budoucností Německa a Evropy po válce vyvolává závažné problémy. Za těchto okolností vláda Jeho Veličenstva pociťuje potřebu požádat Jeho Excelenci prezidenta, aby při jakýchkoli prohlášeních o navrhovaných principech dal zcela jasně najevo, že jde o nástin programu, který zastává, a záměr, který sleduje, že tento program předložil k posouzení hlavním spojencům, že však zatím od nich neobdržel jejich souhlas.“ Jak tedy mohl být brněnský pochod smrti na konci května 1945 „dohodnut se spojenci a pod jejich kontrolou“, pane Kotrči?

„Odsun byl součástí Benešových dekretů…“ Nikoli, dekrety prezidenta republiky se o odsunu nezmiňovaly ani slůvkem.

„Je nejen plivnutím do tváře všem těm, kteří museli opustit Brno při zabrání pohraničí…“ Brno snad bylo v roce 1938 odstoupeno Německé říši? To jsou mi věci!

„Na základě kterých (dekretů prezidenta republiky) se tvořila naše republika po osvobození spojeneckými vojsky.“ Vážně, pane Kotrči? Poválečná republika byla ustavena v hranicích z roku 1937, dekrety s tím neměly nic společného.

Tento text vyšel na autorově blogu a je zde převzat s jeho laskavým souhlasem. Do diskuse k článku se lze zapojit pod uvedeným odkazem.