pondělí 23. dubna 2012

Odstartován nový projekt - Debatní klub je online

Účastníci druhého kola "Debatního klubu": bývalý premiér Vladimír Špidla
a ekonom Vít Jedlička. (Foto: kolektif / NÁŠ SMĚR)
Debat a diskusí je v prostoru vytvářeném médii poměrně hodně. Drtivá většina těchto debat je řízena dvojím zájmem - sebeprezentací účinkujících a tvorbou programu nabízeného divácké obci. Tendence přizpůsobování debat divákům z důvodu zvyšování či udržování sledovanosti je dovedlo k formálním postupům, které postupně vytvořily dva proudy od sebe zásadně odlišné. První případem je veřejná debata, která je moderovaná a ve značné množině případů řízená osobou moderátora, který koná v souladu s interním požadavkem redakce a někdy také v souladu se zadáním jednoho z účinkujících - zde máme na mysli debaty prezentované hlavně v televizi a rozhlasu. Druhým případem je debata soukromá, kde žádná moderace a řízení, či zadání není. Tvůrci nového internetového projektu „Debatní klub“ se rozhodli soukromou debatu v jisté transformované podobě uvést před diváky a pokusit se tak debatě vrátit její rozměr a smysl. Součástí formálních postupů těchto debat je i neformální interview, které se debatou prolíná.

„Debatní klub“ je pokusem o vytvoření prostoru k debatám osobností s odbornou nebo velkou znalostí některé z oblastí lidského konání s přesahem na roviny politické, materiální, filozofické a duchovní. Debatéři mají možnost se na tématech předem dohodnout.

Tvůrcům nedávno odstartovaného projektu se již do prvních debat podařilo zapojit zajímavé osobnosti. Dnes se dočteme spoustu hesel a sloganů na téma ekonomické krize nebo krize ekonomiky, krizové ekonomiky, ekonomové o krizi. Debatéry prvního kola byli ekonomové Květoslava Pohlhammer Lauterbachová a Vít Jedlička a ti se zaměřili na téma obecně prospěšná ekonomika jako varianta ke kapitalismu a socialismu, vztah práce, mezd, rodiny. Oba ekonomvé se pokusili vyrovnat se současnou finanční situací, globálními trhy, respektive centralizací a decentralizací ekonomiky v rámci efektivní ekonomiky. Vladimír Špidla, bývalý český premiér, bývalý předseda ČSSD a bývalý eurokomisař pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti se stal terčem pozornosti ekonoma Víta Jedličky. Vladimír Špidla jeho pozvání přijal a diskutoval s ním o následujících tématech: spolupráce lidovců a socialistů na půdě EU-parlamentu, nacionální a internacionální socialismus, zelená politika sociální demokracie a její vliv na prosperitu a životní prostředí, nový světový řád a plán socialistů na světovou nadvládu.
Zájemci se se svými návrhy a náměty mohou obrátit na tvůrce projektu. (-lb-)

Odkaz na domovskou stránku DEBATNÍ KLUB.