čtvrtek 12. dubna 2012

Na redakci Die Weltwoche byla podána trestní oznámení pouze kvůli titulnímu obrázku, nikoliv kvůli korektnímu obsahu textu o cikánské kriminalitě

ČTK a česká média překrucují fakta. Redakce Die Weltwoche brání svůj článek.
Lukáš Beer
Zastupující šéfredaktor švýcarského magazínu Die Weltwoche
Philipp Gut brání článek o kriminalitě cikánských band ve
Švýcarsku. Poukazuje na fakt, že článek je i podle znalců ob-
sahem vynikající a pečlivě zpracovaný. Veškerá kritika se
opírá pouze o titulní obrázek vydání.
Naprosto zkreslené údaje šíří od včerejška české zpravodajské portály – vlnu kritiky prý vyvolal svými články o kriminalitě východoevropských „Romů“ (korektně: Cikánů) švýcarský magazín Die Weltwoche. Zveřejněné zpravodajství vychází ze zprávy ČTK, kterou dané redakce jen mírně obměnily, a je z něj zřejmé, že čerpalo ze zprávy uveřejněné v online vydání německého Die Welt, listu koncernu Axel Springer Verlag. ČTK tak nekriticky přebrala tvrzení redakce Die Welt, že články zveřejněné ve švýcarském magazínu jsou sporné. A dále uvádí, že redakce magazínu „již čelí trestním oznámením nejen ve Švýcarsku, ale také v Rakousku a Německu“. Překroucenou zprávu automaticky přebral i portál českomoravských Cikánů Romea.cz. Co je na tom pravdy a jaká jsou fakta?

Zaměřme se na to, jak celý příběh vlastně vznikl. Začal – paradoxně mimo území Švýcarska – ve Vídni. Jak již 6. dubna informovaly vídeňské noviny Die Presse, podal na švýcarskou redakci trestní oznámení rakouský novinář Klaus Kamolz, který píše články např. pro rakouský levicově-liberální týdeník Profil. Kamolz se procházel po Vídni, když zahlédl obálku magazínu Die Weltwoche, na které je vidět malé cikánské dítě držící v ruce zbraň nasměrovanou na čtenáře a s podtitulkem „Romové přicházejí“. Nejprve si prý myslel, že jde o nějaký hoax a nebral fakt vážně, pak mu to přeci jen nedalo a seznámil se s obsahem magazínu. Klaus Kamolz se se zakoupeným časopisem dostavil na vídeňskou policii a podal oznámení na švýcarskou redakci z důvodu „popuzování proti národnostní skupině Romů“ a zažádal o zatímní opatření proti rozšiřování magazínu v Rakousku. Důležité je podotknout, že Kamolz podal toto oznámení nikoliv kvůli obsahu zveřejněného článku, ale pouze kvůli titulní fotografii na obálce a titulku pod ním, který považuje za pobuřující. Teprve během následujícího velikonočního víkendu vyšlo najevo, že další trestní oznámení byla podána v Německu a ve Švýcarsku. Jak oznámil švýcarský list Tagesanzeiger, má jít o dvě osoby – Němce Dirka Hegemanna, mluvčího spolku „Zastavme populismus!“, a nejmenovaného Švýcara. Z pochopitelných důvodů reagovala i Ústřední rada německých Sinti a Roma taktéž podáním trestního oznámení na odpovědné osoby švýcarského magazínu, vedeného Rogerem Köppelem. Článek prý šíří rasistické stereotypy a připomíná nacionálně socialistické připisování určitých vlastností etnické skupině, prý tím – stejně jako tehdy – vzniká dojem „kriminality podmíněné původem“ a Cikáni tím prý jsou vystavováni „generálnímu podezření“.

Mezitím vyšlo najevo, odkud zveřejněná fotografie na titulní straně magazínu pochází. Jejím autorem je italský fotograf Livio Mancini a fotografie vznikla nikoliv ve Švýcarsku, jak by snad mohl sugerovat článek v Die Weltwoche, nýbrž v roce 2008 na jedné odpadkové deponii v Kosovu. Znázorňuje chlapce z malé příhraniční obce nedaleko albánských hranic, kde žijí cikánské rodiny, jejichž děti si hrají na jedovatých odpadkových haldách. Malý Cikán tedy svou zbraní nemíří na švýcarské občany a obrázek vznikl tedy za naprosto jiných okolností. Agentura laif, která fotografii pořídila, mezitím také protestovala proti „zneužití obrázku“ a požadovala použití poskytnutého materiálu pouze v patřičném kontextu. Zastupující šéfredaktor švýcarského časopisu Philipp Gut v rozhovoru pro švýcarský list SonntagsZeitung odmítl kritiku použití titulní fotografie s tím, že ta měla symbolicky poukazovat na skutečnost, že „romské“ bandy zneužívají své děti pro kriminální účely. Gut označil za opravdový skandál, že žádná z pohoršených osob se nevyslovila proti zneužívání těchto dětí, které „jsou stejně tak pachatelé jako oběti“.

Každopádně tyto rozhořčené reakce se vesměs týkaly pouze použití titulního obrázku („paušální odsouzení Romů jako zločinců“ – novinář Kamolz), nikoliv samotného obsahu příspěvku Die Weltwoche. Stejně tak i švýcarští Zelení se zmohli pouze na konstatování, že obrázek „je naprosto mimo“ a má sugerovat, že „všichni Romové jsou kriminální a asociální“.To je zraňující a ponižující“, uvádějí dále. Švýcarský mediální expert Peter Studer zase hovořil o „neslýchaném obrázku“ s „rasistickými znaky“, ale příspěvek samotný charakterizoval jako „velmi dobře dokumentovaný“.

Na tuto skutečnost poukázal i zastupující šéfredaktor švýcarského magazínu Philipp Gut ve své videoodpovědi na tyto výtky, kterou zveřejnil pod titulem „Děti jsou nasazovány romskými bandami“. Říká v ní:
„Příspěvek z Weltwoche ze Zeleného čtvrtka vyvolal bouři rozhořčení ale také i souhlasu. … Co se tu vlastně přihodilo? My jsme v tomto příspěvku chopili aktuálního vážného tématu, totiž rostoucího kriminálního turismu do Švýcarska, na kterém se z velkého měřítka podílejí romské bandy především z východní Evropy. V této oblasti jsou vlastně tři uzlové problémy: na jedné straně jsme zaznamenali vloupání a krádeže těchto band, zadruhé máme žebrácké bandy, které obléhávají města – Winterthur například byl například nedávno obětí těchto žebráckých band, a zatřetí máme pouliční prostituci, především v Curychu je to silně citelné. Je zajímavé, že se sotva vyskytla kritika samotného článku. Tiskový právník Peter Studer označil v pořadu Tagesschau článek dokonce za vynikající a pečlivě zrešeršovaný. Proti čemu byla kritika namířená, byl tento obal zde, tento titulní obrázek. Vidíme zde romského chlapce, který míří zbraní na diváka. Proč jsme tento obrázek vybrali, co vlastně tento obrázek ukazuje? Symbolizuje praxi, která vzbuzuje nevoli, totiž že romské bandy často zneužívají a používají děti pro své kriminální účely. Policejní hlášení to neustále pravidelně potvrzují. Jsou to vždy nezletilí Romové, děti, dívky stejně jako chlapci, kteří jsou nasazováni těmito bandami. Tato hlášení chodí jaksi v týdenních cyklech, když čteme policejní hlášení z kantonů. Na tento závažný nešvar foto ukazuje a článek se s tím, jak se domníváme, vypořádává pečlivým a diferencovaným způsobem. Musí být přece možné, abychom vážně a otevřeně o těchto problémech hovořili. Sbor pohoršených a mnozí z nich očividně článek ani vůbec nečetli, přehlučují vlastně ten problém, o který jde. Zavírat oči před nešvary, to nikomu nepomůže, ani ne dětem, které jsou zneužívány pro kriminální účely.“ Na závěr své videozprávy Philipp Gut oznamuje, že další články na toto téma vyjdou v příštím vydání, které připadne na dnes.