pátek 10. srpna 2012

(Pozor, satira!) Jak rozbít „Prague Pride 2012“

Lukáš Beer
Pokud v našich podmínkách snad můžeme být na něco stále ještě hrdi, tak je to mj. skutečnost, že ideologický teror homosexualismu jako součást „západní“ dekadentní vlny se v naší zemi prozatím ještě stabilně nezakořenil a že naše společnost je v této chvíli ještě ve stavu, kdy dokáže tomuto nátlaku do jisté míry odolávat a prokazovat tím schopnost zdravé instinktivní sebeobrany. Jed multikulturalismu, bezmezného individualistického hédonismu a zábavního otupování širokých mas, kterým je náš národ poslední dvě desetiletí masírován prostřednictvím zkomercializovaných masových sdělovacích prostředků a propagací „západního“ životního stylu, však zanechává na této obranyschopnosti těžce hojitelné jizvy. Zdravé instinkty pospolitosti jsou tím rozmělňovány. Není tedy rozhodně náhodou, že homosexualitická nátlaková ideologie našla útočiště právě v sesterské ideologii multikulturalismu, se kterou se dle principu synergického efektu doplňuje.

Pokud jsme naši vlast doposud mohli ještě počítat k evropským zemím, které v některých ohledech dokázaly odolávat vážné kulturně-společenské nákaze, kterou je postižen západ našeho kontinentu, tak vězme, že jmenovitě v otázce rozmachu homosexualismu se nacházíme v rozhodující fázi, kdy jde o velmi hodně. Podle čeho tak soudit? Je skutečně zarážející, že fronta odpůrců konání Prague Pride (pokud lze o nějaké „frontě“ vůbec hovořit) nechala téměř bez povšimnutí takovou zásadní okolnost, že to byli právě organizátoři Prague Pride 2012 kteří oslovili kandidáty na prezidenta ČR a uspořádali první společnou debatu v nadcházejícím klání o post státního prezidenta – a tak se trojice nejvážnějších kandidátů skutečně v úterý 7. srpna sešla v prostorách Knihovny Václava Havla – jednalo se o Jiřího Dienstbiera, Jana Fischera a Miloše Zemana.

Je to v podstatě k neuvěření – přímo hned tři významní kandidáti na post státního prezidenta byli vůbec ochotni přistoupit na návrh „gay aktivistů“ a sejít se takřka na jejich půdě a tím jim ani ne tak poskytnout publicitu jako signalizovat občanovi, že Prague Pride a „gay aktivismus“ je mezitím již společensky akceptovatelným a přípustným jevem, se kterým do budoucna máme počítat! Místo, aby jejich takticky směřovanou pozvánku jednoduše ignorovali, prokázali bojovníkům homosexualistické ideologie nebývalou a nedocenitelnou službu, ano už pouhou účastí na „jejich“ debatě jim laskavě poskytli etiketu vážnosti a pro příště jim vydláždili cestičku k tomu, aby se s nimi více počítalo a aby mohli být více vyslyšeni a aby si mohli více vykřičet. Pro srovnání: ani v sousedním Rakousku, kde se průvody homosexuálů konají pravidelně od roku 1996 (letošní průvod ve Vídni měl vůbec rekordní účast 150.000 lidí) není myslitelné, aby kandidát na úřad hlavy státu, která je v zemi volena přímou volbou, přišel na debatu pořádanou speciálně „gay aktivisty“, ať je to i samotný současný spolkový prezident a sociální demokrat Heinz Fischer. Prokázat „gay aktivismu“ zas takovou službu a úctu, to by si nikdo jen tak nedovolil a ani by to nepovažoval za nikterak vhodné.

To není vůbec dobré znamení – zdá se, že česká politická scéna bude rychleji povolnější vůči naléhání homosexualistů, kteří si po zdařilé konferenci s Janem Fischerem, Jiřím Dienstbierem a Milošem Zemanem spokojeně mnou ruce, nezávisle na tom, jak se jednotliví kandidáti vyjadřovali k tématům „lidských práv“ a „občanské společnosti“. A těžko říct, zda Fischerovi, Dienstbierovi a Zemanovi unikl malý detail, že jedním z hlavních sponzorů Prague Pride je jistý francouzský televizní pornokanál pro homosexuály, jehož reklama se teď pyšní na stránkách organizátorů vedle reportáže o konání zdařilé debaty s kandidáty na prezidenta státu.

Předseda Prague Pride 2012, bývalý náměstek ministra pro lidská práva a národnostní menšiny Kocába, bývalý zaměstnanec Úřadu vlády ČR a ředitel kanceláře Rady vlády ČR pro romské komunity, pyšný homosexuál Czeslaw Walek k debatě řekl: „Prezident republiky ovlivňuje vnímání celé společnosti a její náhled na občanskou společnost a ochranu lidských práv, proto je důležité, abychom v této oblasti znali názory osob, které se prezidenty stát chtějí. Velmi si cením, že je to právě Prague Pride, která jako první debatu tohoto typu uspořádala, vyšla tak ze stínu průvodu hrdosti, a také ukázala, že i spolky, mohou a mají se aktivně podílet na debatě, jakého prezidenta chceme a jakého budeme mít. Může to totiž ovlivnit každý, právě aktivitami jako je tato”. Dnes ještě nevíme, který z kandidátů na post státního prezidenta zvítězí – ale nezávisle na tom není Walek hloupý a je si vědom toho, že účel prezidentské debaty z hlediska etablování Prague Pride byl splněn na sto procent.

To jsou bohužel jen další varovné signály – tak příznivé podmínky k tomu, aby bylo jednou provždy a definitivně zamezeno každoročnímu konání Prague Pride včetně podlézání bezcharakterních politiků i těch bezpáteřních jedinců, kandidujících na funkci hlavy státu, jako máme letos, se příští rok sotva budou nabízet. Proto je nutné jednat hned, proto je nutné jednat letos.

Ještě jednu skutečnost je nutné si uvědomit. „Gay aktivisté“ uvádějí jako důvod konání svých slavností, průvodů atd. potřebu prosazovat legalizaci homosexuálních sňatků, zákazy "diskriminace", adopce dětí homosexuálními páry apod. To je jeden z velkých blufů homosexuální lobby, který má jejich úsilí a co možná největší prezenci v médiích a v politice propůjčit jakousi legitimitu. Skutečnost se má tak, že poptávka po homosexuálních sňatcích mezi homosexuály samotnými je v reálném životě homosexuálů mizivá a nehraje v jejich životě roli, na rozdíl od tvrzení „gay aktivistů“. Dokazují to statistiky ze zemí, kde zákony jejich požadavkům vyšly vstříc. Požadavky „gay aktivistů“ nebudou v rozporu s tímto faktem ale nikdy mít konce.

Není také bez zajímavosti podívat se na to, jak se homosexuálové podporující Prague Pride názorově staví k české vnitřní politice, jak dokazují výsledky jedné interní ankety pořádané na Facebooku. Pouze 1% z nich se domnívá, že „LGBT komunita je rovnoprávná“. A na otázku „Které téma považujete za zásadní pro budování spravedlivé společnosti?“ z nich nejvíce, tj. 43% zvolilo odpověď „Podpora rozmanitosti ve společnosti a zákaz (!) diskriminace“ a dalších 29% za zásadní považuje „Boj proti homofobii a rasismu“. Zkrátka a dobře, homosexuální aktivisté si vždycky najdou důvod k tomu, zač je třeba „bojovat“. Podobně jako ve Vídni, ovládané sociálními demokraty a „Zelenými“, kde se v duhových průvodech prohánějí i naprosto nahé lesby odhalující i svoje genitálie na ulici a tak pyšně bojující „za práva LGBT komunity“. Redaktor tamních relativně významných novin KURIER k právě proběhnutému již 17. průvodu homosexuálů napsal dlouhý komentář o tom, že situace homosexuálů je stále ještě neutišená a je stále za co bojovat. Jako jeden z důvodů uvedl mj. i to, že v mnoha zemích stále ještě existují homofobní tendence a v Bratislavě proti průvodu zasáhli extremisté…

Záměr některých iniciativ protestovat proti Prague Pride je úctyhodný a nedá se jinak nežli ocenit. Ale dokážou tyto demonstrace něco na věci skutečně změnit? Nepadne na nich v konečném efektu pouze několik proslovů a nezazní na nich potlesk, ale tím se celý rezervoár aktivismu proti Prague Pride zároveň i vyčerpá a samotný průvod homoaktivistů se vesele realizuje? Neexistuje nějaká další efektivní alternativa, která by zaručila, že průvod Prague Pride se ani neuskuteční, protože bude již od základu znemožněn, paralyzován?

Za zvážení by stála cesta rozmělnění a neutralizace a tím i paralyzace průvodu tou metodou, že lidé, kteří s průvodem nesouhlasí a chtějí tuto ostudnou tradici v našem hlavním městě již od kořenu vyplevelit, by se sami v hojném počtu dostavili přímo na „start“ Prague Pride na Václavském náměstí ve 13 hodin u koně sv. Václava. Nikdo vám nemá právo zabránit zúčastnit se „průvodu za práva homosexuálů“, pokud se chováte slušně a nenásilně. Taktéž je vedlejší, co zvolíte za vhodný oděv, pokud strážci pořádku tolerují, že se homosexuální účastníci průvodu převlékají do nepřirozených kostýmů nebo jsou obnaženi a někteří z nich se, ač mužského pohlaví, převlékají do ženských šatů. Nikdo vám tedy nemá právo upírat účast na jejich průvodu jenom proto, že na základě vašeho ošacení a celkového vzhledu by mohl o vás být učiněn úsudek, že jste sympatizant toho či onoho politického hnutí nebo že vypadáte příliš "nehomosexuálně" apod., pokud se vedle vás zároveň prohání jedinci, jejichž fyziognomie a oblečení prozrazují přinejmenším psychické onemocnění individua. Vy nikoho nepohoršujete, na rozdíl od jiných, vy nekazíte dětem morálku, na rozdíl od jiných, vy se nemáte za co stydět, na rozdíl od jiných. Trvejte na svojí účasti v průvodu a nenechejte se organizátory vystrnadit. Vezměte s sebou co nejvíce stejně smýšlejících přátel – v ideálním případě by se prostranství pod koněm mohlo zaplnit tak, že ona „diskriminovaná“ menšina by se skutečně octla v menšině. Pak je jen důležité, vzít si sebou fotoaparáty respektive mobilní telefony, kterými lze dělat také zajímavé snímky, a uspořádat si dejme tomu soukromou fotografickou soutěž o „nejvíce queer ošaceného“ účastníka průvodu či o „nejpyšnější převlek“ a o „nejvíce queer“ vypadajícího hocha či dívku či "transgendera" nebo jiného exota a výsledky soutěže pak uveřejnit včetně veselých komentářů fanoušků někde na internetu. Přičemž už během fotografování jednotlivých jednoznačně „queer“ účastníků se nebojte své úsudky o estetických kvalitách objektů vašeho zájmu vyjádřit i verbálně a pěkně nahlas potleskem či vypískáním. Máte na to právo. A vůbec, fantazii se meze nekladou…

Jedno je ale jisté – za předpokladu, že se této veselé paralyzující akce proti Prague Pride zúčastní velký počet lidí, kteří se od koně nenechají jen tak vystrnadit a zanesou do průvodu dostatečnou nejistotu a zmatek, existuje reálná šance, že průvod Prague Pride skončí parádní ostudou a nebude schopen přemístit se ani z Václavského náměstí. A organizátorům tím naděláte více starostí než nahlášené dvě protidemonstrace dohromady. A jedno je také důležité – vyhnout se jakékoliv formě násilí ale přitom se nebát říci pěkně nahlas svůj názor, nebát se ukázat si prstem, nemít zaplněnou paměť fotoaparátů a nenechat se diskriminovat těmi, kteří vás z průvodu budou chtít vystrnadit.

Jak to ostatně říkaly výsledky ankety organizátorů Prague Pride? Nejvíce dotazovaných si přálo „podporu rozmanitosti ve společnosti a zákaz diskriminace“. Projevte tyto ideály tedy i v rámci průvodu Prague Pride a nepřenechejte ji pouze homosexuálním aktivistům a nenechte se jimi diskriminovat!