úterý 9. září 2014

Dopis hornorakouského landsmanšaftu zemskému hejtmanovi Josefu Pühringerovi

S tímto dopisem cestoval Josef Pühringer na návštěvu za Milošem Zemanem 
Hornorakouský předseda Sudetoněmeckého
krajanského sdružení v Rakousku, Peter Lud-
wig navrhl hornorakouskému hejtmanovi Jo-
sefu Pühringerovi spoluúčast na rozhovorech
v České republice. Pühringer se nedávno set-
kal s prezidentem Zemanem v Praze. (Na
snímku promlouvá Ludwig na akci v Ennsu
v březnu 2013, ktré se jako hlavní řečník
na Ludwigovo pozvání zúčastnil Pavel Kamas.)
Vážený pane zemský hejtmane,
vracím se k našemu setkání při příležitosti konání akce „30 let Maria Schnee am Hiltschnerberg“ dne 15. 8. 2014. Ve svém slavnostním projevu jste poukázal na to, že 26. 8. pojedete do Prahy a povedete tam rozhovory s významnými zástupci české vlády. Proto si dovoluji ve jménu sudetských Němců uvést několik, z našeho hlediska důležitých témat, která, jak jste ve svém projevu zdůraznil, předáte Vašim partnerům při jednání:

  • Benešovy dekrety:

Je samozřejmě nevyhnutelné, aby byly opět připomenuty lidmi opovrhující dekrety, které se nás týkají, aby byly odsouzeny a poukázalo se na jejich nebezpečný charakter v rámci evropského právního řádu. Zároveň jsme si ale vědomi toho, že si Praha na to pokaždé najde vhodnou odpověď a už nás omrzelo brát již opakovaně na vědomí tyhle nesmysly. Ale také se zájmem sledujeme, jak momentálně probíhají jednání ohledně restituce církevního majetku v České republice a navzdory slabinám jsou vraceny nemovitosti církvím. Týká se to také mnoha bývalých německých církevních a klášterních obcí, s německými souvěrci a souvěrkyněmi křesťanských far. Možná by se mělo zaměřit i na tento aspekt a zabývat se tím, zda se zde uplatňují Benešovy dekrety či ne?
Kromě toho by se z naší strany mělo nutně poukázat a zároveň varovat před tím, že by bylo nezodpovědné vůči budoucím českým generacím, kdyby tento dekretový nádor nebyl odstraněn. Je to těžká hypotéka, která se ukládá mladým občanům v České republice, a přijde den, kdy se tito lidé budou u původců dožadovat odpovědnosti. Jak v Rakousku, tak i v Německu známe něco podobného k této problematice.

  • Otázka majetku:

Vzhledem k aktuálnímu podnětu je třeba poukázat v Praze na to, že se srbská vláda rozhodla, že odškodní své bývalé podunajskošvábské spoluobčany za jejich materiální ztráty. Nejde zde o to, kolik osob z toho má užitek, a také ne o to, jaký finanční objem odškodnění dosáhne, nýbrž je pouze směrodatná skutečnost, že Bělehrad tento krok ze zásady učinil. Máme ověřené informace, že se převážná většina našich sudetoněmeckých krajanů a jejich potomků nevzdává svého vlastnictví a že je proto otázka majetku stejně jako dříve otevřená.

  • Plánované společné knižní vydání dějepisu:

Zemský hejtman Josef Pühringer se setkal s Milošem Zemanem.
Foto: Wikipedia
Já osobně si myslím, že to je k ničemu. Elaborát vytvořený z kompromisů podle mého názoru nikomu nic nepřinese a ukrývá v sobě nebezpečí, že vyvolá nové zmatky, protože by se psalo mimo pravdu a dějinná fakta.

Vážený pane zemský hejtmane, děkujeme Vám za Vaši ochotu se za nás v Praze opět jednou ujmout slova. Snad ještě zažijeme den, že, jak je to realizováno už v Bavorsku, budou moci s Vámi do Prahy nebo Českých Budějovic cestovat sudetoněmečtí zástupci.

S nejlepšími pozdravy

Ing. Peter Ludwig, hornorakouský zemský předseda Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Rakousku

20.8.2014

Tento text byl redakcí měsíčníku “Sudetenpost” laskavě poskytnut k překladu do češtiny a zveřejnění na stránkách Náš směr. Vyšlo dne 6. září 2014.