úterý 9. září 2014

Nezveřejněné interview s Českou televizí – Obhájce hovoří o „dramatickém selhání" soudního znalce Jana B. Uhlíře


Česká televize Brno do své reportáže (čas 2:48) o průběhu pondělního procesu kvůli Hitlerovým projevům nakonec nezařadila toto interview natočené s obhájcem Robertem Cholenským. Redaktorka Barbora Měchurová ve svém odvysílaném příspěvku zato pouze zopakovala známý fakt, v čem spočívá tvrzení obžaloby, a pouze doplnila, že náplní soudního jednání byl výslech historika a soudního znalce Jana B. Uhlíře a posléze záverečné řeči. Pracovnice České televize taktéž tlumočila stanovisko soudního znalce Uhlíře a zabývala se poté skutečností, že v publiku propukl během Uhlířova projevu smích.

Velmi závažná a znepokojující otevřená doznání soudního znalce, že se v rámci přípravy svého "odborného vyjádření" nevěnoval detailně a důkladně studiu obsahu knihy, byla však pracovnicí České televize na druhé straně naprosto zamlčena. Příspěvek vyznívá proto velmi tendenčně a veřejnosti byly utajeny poměrně podstatné informace. O argumentaci obhajoby a obžalovaných Česká televize nic neuvádí.

Přinášíme čtenářům a všem zájemcům proto celý obsah rozhovoru, který redaktorka vedla s obhájcem Robertem Cholenským, jenž nazval přístup soudního znalce Uhlíře při zpracování odborných vyjádření, na kterých stojí celá obžaloba, za "dramatické selhání". Protože akustický záznam je na některých místech obtížně srozumitelný, psokytujeme i textový opis interview:

  • ČT: Čili v těch předmluvách pouze vycházeli z toho, co řekl Adolf Hitler, a stojíte za tím, že tam nepropašovali, když to řeknu takhle, nějaké své myšlenky? 

Cholenský: "Za tím si naprosto stojíme. To je úplně evidentní. My jsme nechtěli soud trápit tím, že bychom šli prostě bod po bodu a ukazovali si, kde se to nachází v předmluvě a kde na které stránce je to v tom projevu, to bychom tady byli déle než při předčítání těch samotných předmluv. My jsme si to ukázali na několika případech, já si myslím, že to bohatě stačí, neboť znalec nebyl ani schopen odpovědět na otázky, když jsme se ho ptali, zda to tedy je nebo není v té knize, neboť on by měl být schopen odpovědět na otázku, že v předmluvách je něco, co neřekl Hitler v projevu, tak to musí být schopen doložit. A my jsme ukázali, že to tak nebylo, že to není pravda. Což považuji za dramatické selhání znalce, když není schopen doložit svoje tvrzení, které uvádí v tom odborném vyjádření"

  • ČT: Co tedy očekáváte od toho středečního rozsudku?

Cholenský: "Očekáváme plné zproštění."