středa 10. září 2014

Hornorakouský Sudetoněmecký landsmanšaft mobilizuje k energičtějšímu postupu v otázce vlastnictví

Anketa zkoumající postoje krajanů v otázce vlastnictví, kterou koncem května odstartovalo Sudetoněmecké krajanské sdružení v Horním Rakousku společně se Sudetenpost, sice ještě není uzavřena (stále ještě přicházejí vyplněné dotazníky), ale předseda sdružení (SLOÖ) Peter Ludwig se cítí s ohledem na v této chvíli již předpovídatelný názorový trend utvrzen a povzbuzen v tom, aby proces poněkud urychlil. Protože převážná většina účastníků této ankety odpověděla na otázku „Přejete si,aby Vaše právo na majetek bylo zachováno?“ kladně. SLOÖ se proto nyní pokouší silněji do této akce zapojit další vedoucí činitele krajanského sdružení. Ludwig je v jednom dopise požádal, aby vyjádřili stanovisko k následující otázce: „Sdílíte s námi názor, že zabývání se vlastnickou otázkou by se mělo chápat jako absolutně přednostní v našich aktivitách týkajících se politiky vztažené k domovině?“ 

Sudetenpost bude obdržené odpovědi zveřejňovat, přičemž je jasné, že ke slovu se v neomezeném ropzsahu dostanou také činitelé, kteří k této otázce zaujmou jiný postoj. Tím se má rozběhnout, popř. pokračovat, pokud možno široká diskuse. Aktivity se ovšem neomezují pouze na okruh funkcionářů. Například poslední srpnový týden odcestoval hornorakouský zemský hejtman Josef Pühringer do Prahy, kde se mimo jiné setkal se státním prezidentem Milošem Zemanem. Vezl si s sebou dopis od předsedy SLOÖ Ludwiga, ve kterém autor připomíná, že je „nevyhnutelné, aby byly opět připomenuty lidmi opovrhující dekrety, které se nás týkají, aby byly odsouzeny a poukázalo se na jejich nebezpečný charakter v rámci evropského právního řádu“. Také toto psaní se majetkové otázce obzvláště věnuje. Ludwig poukazuje v souvislosti s již rozběhlým odškodňováním národních Němců v Srbsku na to, že vůbec není ničím zvláštním dožadovat se svého vlastnického práva. Kromě toho vyjádřil Ludwig naději, že Pühringer bude při cestách do Česka brát s sebou v budoucnu i sudetoněmecké zástupce.

Tento text byl redakcí měsíčníku “Sudetenpost” laskavě poskytnut k překladu do češtiny a zveřejnění na stránkách Náš směr. Vyšlo dne 6. září 2014.