pátek 23. října 2009

"Jak Češi hajlovali" - promítání dobových snímků v Jihlavě

Ve dnech 27.října až 1.listopadu 2009 se v Jihlavě uskuteční letošní „Dokumentární festival“, v jehož rámci bude mimo jiné ve zvláštní sekci představena dokumentární tvorba z období Protektorátu Čechy a Morava. V sekci nazvané „Jak Češi hajlovali“ budou uvedeny na tři desítky filmových snímků, jejichž seznam i termíny promítání jsou uvedeny zde.
Jak komentovaly Lidové noviny, je „česká dokumentární tvorba z období Protektorátu kapitolou filmových dějin, která je nejen diváky již dávno pozapomenuta, ale v mnoha případech i záměrně zapomínána samotnými tvůrci a historiky. Dramaturgie sekce však nesází na senzacechtivou notu či potenciální skandálnost. Cílem je představit publiku tehdejší dobu, viděnou objektivem dokumentární kamery, v co největší tematické i formální šíři a poskytnout těmto obrazům náležitý historický rámec a komentář“.
Není sice známo, jakou podobu a úroveň má získat „náležitý komentář“ k prezentovaným dokumentům, nicméně bude promítán například dobový čtvrthodinový snímek „Radostné dny mládeže / Die Woche der tschechischen Jugend“, zachycující letní sportovní hry pořádané v roce 1944 Kuratoriem pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě, stejně jako dva díly z propagandistických filmů „Nový život mládeže / Das neue Leben der Jugend“ (oba dokumenty budou uvedeny 27.11.2009) či film šéfa kulturního odboru Pragfilmu Kurta Rupliho „Johann Gregor Mendel“, zabývající se – jak samotný název napovídá – otázkou role genetiky v nacionálně socialistickém státu.

Zmiňovaný „Týden mládeže 1944“ bude samozřejmě předmětem jednoho z dílů seriálu „Nedokončená pouť Kuratoria“, který průběh slavností a her bude podrobně popisovat.