neděle 11. října 2009

Rozsáhlé doplnění dosavadních dílů seriálu o Kuratoriu dokončeno

K této chvíli byla ukončena rozsáhlá aktualizace a doplnění tří posledních dílů seriálu „Nedokončená pouť Kuratoria“ (jde tedy o 4., 5. a 6. díl). Ve 4. díle byla kompletně přepracovaná kapitola „Evropský kongres mládeže“. Je zde konkrétně popsán program, který absolvovala česká delegace na tomto kongresu evropských národně socialistických a fašistických mládežnických organizací, dále pak blíže rozebrána aktivita tzv. „pracovních pospolitostí“, kterým předsedaly jednotlivé členské národy nově založeného svazu.
5. díl byl rozšířen o pojednání o dvou článcích ministra Moravce, které byly určeny pro německý tisk a kde byl ministrem popisován vztah české mládeže k německé Hitlerjugend. Dále pak bližší pojednání o bramborových vykládkách, což byla první mládežnická brigáda Kuratoria trvající 2 měsíce, během které bylo přeskládáno množství brambor, které pokrývalo spotřebu 2,5 miliónu obyvatel Protektorátu. Kratší pojednání zmiňuje zahájení aktivity Kuratoria v regionech Ostravska, Valašska a v jižních Čechách.
Obsáhle byl doplněn 6.díl: zde je popsán průběh slavnostního promítání prvních aktivistických filmů Kuratoria v pražském kině Phoenix v prosinci 1942. Dále pak byla doplněna podkapitola „Zápis mladistvích“, který se věnuje samotnému zapisování českých mladých lidí do Kuratoria v lednu 1943 a také problematice šeptandy, která namlouvala Čechům, že Kuratorium chce jejich děti odvléct do pracovních táborů a odloučit od rodin. Rozšířeno bylo také pojednání o slavnostním aktu ve Slaném 13. března 1943 – například o podstatnou část projevu dr. Teunera, o kompletní znění poselství prezidenta Emila Háchy české mládeži a o poselství, které Kuratoriu zaslal i státní sekretář K. H. Frank.
.
První díl - Druhý díl -Třetí díl -Čtvrtý díl -Pátý díl - Šestý díl