neděle 4. října 2009

„Mladí čeští lidé poznávají Říši“

Právě proběhla aktualizace některých dosavadních dílů seriálu „Nedokončená pouť Kuratoria“. Jde především o rozsáhlé doplnění 4. dílu, do kterého byla přiřazena samostatná kapitola o průběhu třítýdenní poznávací cesty instruktorů Kuratoria po Říši. Za přečtení stojí určitě reportáže známého novináře Karla Wernera, který se cesty také účastnil.
Kromě toho byl aktualizován i 2. díl, konkrétně kapitola „Přípravy k založení organizace“, která byla doplněna o některé informace ohledně „rozkolu“ ve vlajkařském mládežnickém hnutí v souvislosti s budováním Kuratoria.
Částečně byl také doplněn 3. díl, kde jdou citována některá ustanovení z prováděcích nařízení předsedy Kuratoria z května 1942.
V blízké době bude ještě doplněna (částečně korigována) kapitola o průběhu „Evropského kongresu mládeže“ ve Vídni v září 1942, která se nachází ve 4. díle. Bude zde popsán konkrétně i pobyt české delegace na kongresu.
.
Dojde také k obsáhlému doplnění 5.dílu a 6. dílu, o čemž bude čtenář informován podobným způsobem jako dnes.
(V důsledku aktualizace vznikl přechodně „chaos“ v číslování poznámek k textu, poznámky jsou sice řazeny chronologicky, ale ne vždy podle číselné řady. Po definitivním zakončení seriálu budou poznámky přečíslovány.) -lb-
.
První díl - Druhý díl -Třetí díl -Čtvrtý díl -Pátý díl - Šestý díl