neděle 28. srpna 2011

Írán poskytuje inspektorům MAAE přístup – EU je pohoršena

Vedoucí inspektor si smí prohlédnout všechna zařízení
Jason Ditz
Předmluva k textu (-lb-): Když koncem léta loňského roku požadovala MAAE (Mezinárodní agentura pro atomovou energii) po Izraeli, aby byli do země vpuštěni zástupce organizace ke kontrole izraelských zařízení, byl tento „nestoudný požadavek“ tzv. jedinou demokracií na Blízkém východě s nevolí odmítnut. Brusel k tomuto postupu Izraele pochopitelně mlčel. A pouze několik málo evropských médií, a když už, tak pouze na příslovečných „zadních stránkách“, informovalo loni počátkem září o zdráhání se Izraele podat informace ohledně svého nukleárního programu. Smlouva o nešíření jaderných zbraní MAAE byla podepsána roku 1968 nejprve Spojenými státy, Sovětským svazem a Velkou Británií a vstoupila oficiálně v platnost v roce 1970. Od té doby k ní přistoupilo 184 států, mezi nimi i Írán. Naproti tomu nepřistoupily ke smlouvě tyto státy – Indie, Severní Korea, Pákistán – a samozřejmě i stát, který se nejvíce pohoršuje nad údajným nukleárním vyzbrojováním Íránu: Izrael.

Zatímco se ruští vyjednavatelé nadále snaží přivodit obnovení rozhovorů P5+1, potvrdil íránský vyslanec u Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE), že Írán poskytl týmu MAAE včetně vedoucího inspektora úplný přístup ke svým nukleárním zařízením. V posledních dnech se konaly návštěvy jaderné elektrárny Bushehr, zařízení na obohacení jaderného paliva u Isfahanu, Natanz a Fordo a pokusného zařízení v Araku. Evropští funkcionáři měli naspěch v zatracování těchto návštěv a prohlásili, že „jednorázová otevřenost nestačí“ a že pravděpodobně neznamená skutečnou změnu v politice íránské vlády. To je docela dobře možné, neboť Írán doposud dost nekomplikovaným způsobem poskytoval MAAE přístup ke svým nukleárním zařízením a agentuře opakovaně povoloval, aby přezkoumala nepoužívání štěpitelného materiálu pro jiné než civilní účely.

Převzato a do přeloženo se souhlasem správce interentových stránek Antikrieg.com