pátek 16. prosince 2011

Exponáty z výstav národně socialistického umění z let 1937-1944 přístupné na internetu

Lukáš Beer
Obraz "Die schwarze Taille" od Wilhelma Hempfinga,
který byl v Mnichově vystaven v roce 1942.
Jedenáct tisíc děl bylo prezentováno na „Velké výstavě německého umění“, která v letech 1937-1944 proběhla v celkem osmkrát ve zvláště k tomuto účelu vybudovaném Domě německého umění v Mnichově. Muzeum zahájilo svou činnost dne 18. července 1937 právě uspořádáním prvního ročníku Velké výstavy, která prezentovala národně socialistické umění. Po roce 1945 už naprostou většinu svého času vystavených objektů veřejnost shlédnout nesměla a taktéž velká část nebyla zveřejňována ani na fotografiích. To se změnilo letos 20. října - od té doby se totiž může úplně každý seznámit s vystavovanými objekty, nyní zpřístupněnými na internetu . (Informovaly o tom okrajově i některé české sdělovací prostředky.)

Na vytvoření databanky se podílely tři významné německé kulturní a historické instituce - Mnichovský ústřední ústav pro dějiny umění, berlínské Německé historické muzeum a Dům umění dávali sbírku dohromady po dobu dvou let.

Jak konstatoval mnichovský list Süddeutsche Zeitung, po dlouhou dobu platil názor na věc, že se „propagandistická díla“ nesmí ukazovat: „Jako kdyby se člověk už jenom samotným prohlížením nacistických kýčů mohl stát pravicovým extremistou, prostě mohl by se stát posedlý démonem. Dnes, o 70 let později, se zdá, že tento démon bude definitivně vymícen.“ Databanka rozbíjí samozřejmě určitý konsens, který platil až do dnešních dnů: Po roce 1945 se národně socialistické umění v německých muzeích nevystavovalo. Pouze v roce 1995 se Švýcar Christoph Vitali, tehdy ředitel Domu umění, pokusil v rámci tematické výstavy „Vážné hry. Duch romantiky v letech 1790 až 1990“ ukázat také díla z doby národního socialismu – německý tisk mu vzápětí vyčítal snahy o „svádění veřejnosti“. Aktuální internetový projekt má však dle svých tvůrců přispět k rozumné debatě o této relativně nedávné epizodě německých dějin.

Adolf Abel: "Matka s dítětem" (1943)
Den před zahájením populární výstavy „Zdegenerované umění“, 18. července 1937, zahájil v Mnichově Adolf Hitler svým programatickým projevem o umění a umělecké politice německého státu „Velkou německou výstavu umění“, která měla za cíl reprezentovat umění národního socialismu a byla chápána jako nejdůležitější kulturní akce země. Výstavy měly značnou návštěvnost, například roku 1937 ji navštívilo zhruba 600.000 lidí a v roce 1942 dokonce 847.000 návštěvníků.

Podkladem pro internetovóu databázi tvoří šest fotoalb, která se sice už dávno nacházela v knihovně Ústředního úřadu pro dějiny umění v Mnichově, avšak bez zájmu badatelů, kteří je sotva využívali nebo dokonce vyhodnocovali. Přitom alba obsahují jedinečnou dokumentaci všech osmi výstav. V letech 1938 až 1943 vyhotovilo fotografické studio Jaeger und Goergen v zakázce Domu umění vícero snímků z každého sálu expozice a pokaždé, když se nějaký z vystavených exponátů našel kupce, se tato procedura opakovala, protože prodané objekty se nahrazovaly novými. Celkem bylo tedy vystaveno 11.000 exponátů a pouze jedna desetina z nich byla veřejnosti doposud známa díky zobrazením. Ona neznámá většina děl je tedy od konce října 2011 přístupná veřejnosti na internetu.

Čtenáři NAŠEHO SMĚRU se s charakterem zmiňovaných výstav mohli seznámit již v článku o organizované výpravě českých kulturních pracovníků a novinářů po Německu a Holandsku na podzim roku 1940, v rámci níž návštěvníci v Mnichově zavítali na tuto prestižní výstavu národně socialistického umění. V roce 1941 se v Praze konala výstava Německá velikost, o které náš web taktéž přinesl obsáhlý článek.