středa 14. prosince 2011

FPÖ je pro uzákonění povinné „chemické kastrace“ pedosexuálních delikventů

Heinz-Christian Strache: „Nám jde o ochranu obětí a ne o ochranu pachatelů"
V Rakousku smí být prováděna tzv. chemická kastrace na základě dobrovolného rozhodnutí člověka, který se k takovému zákroku rozhodne. Když byl minulý týden v rakouském parlamentu odsouhlasen balíček zákonných opatření na ochranu dětí, vyslovovalo se několik poslanců strany Svobodných (FPÖ) pro uzákonění „chemické kastrace“ u sexuálních delikventů. Tento zákrok by podle nich měl být pevně stanoven v trestním zákoníku jako „závazné opatření“ v případě jedinců, kteří se dopustili těžkého sexuálního zneužití na nezletilých osobách. Když v roce 2009 přišel v Polsku na svět obdobný zákon, přiřítila se EU s vehementní kritikou. Ale i přes „morálně-etický“ nátlak ze strany Evropské unie vznikají v zemích jako Německo, Itálie nebo Francie veřejné diskuse o možnostech zavedení kastrace ze zákona, a to zejména při příležitostech, kdy média přinášejí zprávy o obzvláště závažných případech sexuálního zneužívání dětí.

V Rakousku se sexuální delikventi mohou na základě vlastního rozhodnutí podrobit speciální hormonální kúře, která utlumuje sexuální pud, přičemž jsou dotyčným každé dva týdny podávány antiandrogeny. Odpůrci „chemické kastrace“ však často kritizují, že postižení se i přes chemický zákrok dopouštějí recidivy. Předseda FPÖ, Heinz-Christian Strache však namítá, že takovéto statistiky bývají často fingované. V sousedním Německu ve čtyřech městech inzerují bezplatné služby poradenská centra (titulují se sloganem „Nestát se pachatelem“), která si nabídkou dobrovolně přijaté psychoterapie slibují, že tím osloví jedince s pedosexuálními sklony, přičemž je třeba si uvědomit, že se jedná o genetické založení, se kterým se postižený jedinec musí vypořádávat po celý svůj život. Strache zdůraznil, že je pro preventivní opatření jako např. ohlašovací povinnost u osob, které vykonávají povolání, při kterém dochází ke kontaktu s dětmi. Německou cestu poradenské činnosti nabízené postiženým jedincům ve čtyřech (!) městech Strache považuje za neefektivní a odbývá ji slovy: „Nám jde o ochranu obětí, ne o ochranu pachatelů.“ (-lb-)