čtvrtek 8. prosince 2011

Pedofilní sudetský Němec je zlá postava, stejně jako je zlá postava pedofilního kněze

Související článek Lukáše Beera
Zpráva na Tyden.cz
Jaroslav Klement
Marek Ther se snaží v duchu sexualismu prezentovaného formou umění – (umění to je, protože Ther vystudoval školu. Kdyby školu nevystudoval, asi by ho zavřeli za výrobu a šíření dětské pornografie) - ovlivňovat názorové proudy v úrovni stavovské kulturní obce navštěvující zařízení, jako je například DOX, která se ráda prezentuje jako abnormálně tolerantní a ochotná dát prostor každému, kdo jej náležitě využije k šíření až extrémního liberalismu, nebo řekl bych spíše morální anarchii, připomínající období českých pikartů a adamitů. Což je míněno jako jistá forma nadsázky, protože Ther tak dalece nehledí asi i ke svému problematickému postoji k víře a věrouce, která i ve své tolerantní podobě na homosexualitu a jiné sexuální úchylky, mezi něž je pedofilie řazena v poloze deviantní, tuto oblast spíše vnímá jako minimálně problematickou - což může být dané poměrně pochopitelné díky bohaté teoretické i praktické zkušenosti řady církevních představitelů.

Zmiňovat v kontextu církevních pedofilních skandálů Thera je přinejmenším nevhodné, ale je možné zde nahlédnout na širší souvislost. Akcentováním sexuálního násilí páchaného na dětech, kde důsledkem je smrt, lze poměrně snadno vytvořit negativizující rovnici mezi sudetskými Němci (historie dávná, ale stále živá) a pedofilními kněžími (historie zdá se stále aktuální). Jinými slovy pedofilní sudetský Němec je zlá postava, stejně jako je zlá postava pedofilního kněze. Takto se to ale veřejnosti předložit nedá, protože každý vycítí až nesmyslnou přímočarost a tupost. Skrytě to funguje mnohem lépe. Stejným způsobem se dnes prodávají pojistky, auta, domy, prací prostředky a podobně, prostě věci, kterých si normální člověk za normálních okolností ani nevšimne, že existují.

Za co byl Ther opravdu oceněn, lze pak poměrně snadno domyslet. Je to dlouhodobá kampaň mající za cíl jediné. Rozbít vše, co by jen vzdáleně připomínalo řád a navrch získat podnětný bonus - v tomto případě útok na sudetské Němce a nepřímo i na církev. Zlikvidovat každý řetěz poutající to špatné v člověku a uvolnit maximum negativní energie. To je idea novodobých Bakchanálií. Je to idea lidí jako byl Aleister Crowley a celé plejády dalších. Je to idea magické iniciace, ve které je sexuální princip nejdominantnějším prvkem. Co je cílem těchto snah kromě uspokojení libida, které zajímá prakticky každého sexuálně aktivního jedince a právě proto je v hledáčku všech lidí zabývajících se masovou komunikací ? O Ivanu Magorovi Jirousovi se moc nevědělo, že svým chlastáním a excentrickým chováním zakrýval jemnou duši člověka věnujícího se mysticismu. O něm to prakticky skoro nikdo nevěděl. Možná o Therovi nevíme vše a stejně jako u Jirouse časem prohlédneme, že šlo o člověka dvou tváří. Ale upřímně řečeno v případě Thera lze o něčem takovém nejspíš pochybovat.