úterý 22. ledna 2013

19. leden je nyní v Maďarsku pamětním dnem vyhnání Němců

Maďarský parlament svým jednohlasným rozhodnutím z 11. prosince 2012 (bez hlasů proti) zavedl oficiální vzpomínkový den pro oběti nuceného vystěhování maďarských Němců po II. světové válce. Sedm poslanců národně-konzervativních vládních stran Fidesz-KDNP podalo příslušný návrh v parlamentu v Budapešti. Dne 19. ledna se bude od nynějška vzpomínat na to, jak byla německá národnostní skupina v Maďarsku nespravedlivým způsobem kolektivně orazítkována a připravena o svá práva. Podle rozhodnutí tehdejší maďarské vládní koalice přišlo v letech 1946–1948 na 200.000 maďarských Němců o státní občanství. Jejich majetek byl zabaven, postižení byli vykázáni. Mnoho z nich se usadilo v Německu nebo Rakousku, ale také v zemích jako je Brazílie či USA.

Dne 19. ledna 1946 opustily zemi první vlaky s vyhnanými Němci

„Přáli bychom si, aby se i jiné státy postavily své historické odpovědnosti”, upomenul spolkový předseda krajanského sdružení Gerhard Zeihsel českou a slovenskou vládu – s přihlédnutím k maďarskému rozhodnutí – o jejich povinnosti. Také Svaz krajanských sdružení národních Němců v Rakousku (Volksdeutsche – národní Němci, pozn. red.) maďarský krok vítá: „Maďarsko tím dokazuje, že nepatří k těm zemím, které se temným kapitolám vlastní historie uzavírají, nýbrž se aktivně tohoto tématu ujímá, aby bránilo pokusům o ›přikrytí‹, ›vytěsňování‹ a ›zapomínání‹ ve věcech vyhánění z vlasti”, uvedl předseda VLÖ (Verband der volksdeutschen Landsmannschaften Österreichs - střešní organizace vyhanneckých krajanských sdružení národních Němců v Rakousku, spadá sem i SLÖ, tj. Sudetoněmecké krajanské sdružení v Rakousku - pozn. red.) Dipl-Ing. Rudolf Reimann a generální sekretář Norbert Kapeller. Ti doufají, že i Rakousko se letos dokáže rozhodnout k tomu, aby spáchané bezpráví v podobě zločinu vyhnání a genocidy milionů Němců zachytilo v rámci národního vzpomínkovéhi dne. Krajanské sdružení, skupina Horní Bavorsko, poděkovalo „maďarskému národu za tento další krok směřující k vypořádání se s touto temnou kapitolou evropské historie. Rádi bychom vyjádřili také naši naději, že nyní se již Spolková republika Německo nesmí takovému vzpomínkovému dni bránit.”

Prezident Světové německé aliance (DWA) Peter Wassertheurer vnímá vzpomínkový den s mírnou skepsí: Vidí „nebezpečí, že otázka odškodnění a závazků vůči německé národnostní skupině bude v Maďarsku zredukována na pouhé mediálně účinné gesto. Mnozí v Budapešti věřili, že národním vzpomínkovým dnem se všechny stále otevřené a nedořešené otázky vyřešily”.

Tento text byl redakcí měsíčníku “Sudetenpost” laskavě poskytnut k překladu do češtiny a zveřejnění na stránkách Náš směr.