sobota 12. ledna 2013

IKG: "Nárůst antisemitismu v Evropě. Židé z Maďarska emigrují do Vídně."

Související článek na Délském potápěči: Jobbik: Žádní izraelští občané nesmí být poslanci maďarského parlamentu!
Souvisí s blížícím se každoročním připomínáním "Mezinárodního dne
holocaustu" i znepokojující apel prezidenta Izraelitské obce v Rakousku
Oskara Deutsche na adresu EU, aby koordinovaně zakročila proti údaj-
nému nárůstu antisemitismu v Evropě? Podle Deutsche se rozhodlo
také mnoho maďarských Židů emigrovat do Rakouska.
Prezident Ústřední rady Židů v Německu, Dieter Graumann, před týdnem ostře odsoudil německého publicistu a nakladatele Jakoba Augsteina za jeho kritiku politiky Izraele. Augstein byl Centrem Simona Wiesenthala umístěn na deváté místo v žebříčku top-ten největších antisemitů světa. Většina německých publicistů však tento krok instituce, která nese jméno po světoznámém „lovci nacistů“, nepovažuje za rozumný. Nejvyšší oficiální představitel Židů žijících v Německu sice Augsteinovu kritiku izraelské politiky charakterizoval jako „hroznou a strašnou“ a vytkl mu, že tento německý novinář (zařazovaný do „levicového“ spektra) ve svých článcích používá určitá klišé, jako například ohledně židovského světového spiknutí a údajného profitování Židů z holocaustu, ale přesto nepovažuje zařazení Augsteina do žebříčku největších antisemitů světa za správné, jelikož tím prý je bagatelizována činnost „odporných nacistických politických stran v našich evropských partnerských zemích Maďarsku a Řecku“.

Taktéž před týdnem vyjádřil prezident Izraelitské obce v Rakousku (IKG) Oskar Deutsch znepokojení nad tím, že podle něj EU nechává chladnou nárůst antisemitismu v Evropě. Uvedl to v rozhovoru pro deník Kurier. Zejména v Maďarsku, Švédsku, Norsku, Finsku, Francii a Řecku dosáhl prý antisemitismus nebezpečných rozměrů. Podle Deutsche se mnoho židovských rodin v Maďarsku rozhodlo z tohoto důvodu emigrovat konkrétně do Rakouska. Sociálnědemokratický starosta Vídně Michael Häupl přislíbil již IKG svou pomoc. „Starosta Häupl nám řekl, že Vídeň je otevřeným městem. Pokud již není v Maďarsku možný židovský život, tak Vídeň pomůže“, citoval prezident izraelitské obce starostu hlavního města Rakouska. „Už jenom to, že Vídeň pomáhá, dokazuje, jak hrozebná situace je“, argumentuje nejvyšší oficiální představitel rakouských Židů a vysvětluje nástup antisemitismu v Evropě jednoduše: viníkem je pravice, extrémní levice a radikální islamismus. Ale i v Rakousku prý antisemitismus narůstá: počet blíže nedefinovaných „antisemitských útoků“ se během loňského roku zdvojnásobil ve srovnání s rokem 2011 (135 případů v roce 2012) a antisemitismus se podle Deutsche stává něčím, co vyhovuje společenským zvyklostem. Je podle něj nutné, aby EU koordinovaně proti antisemitismu postupovala a antisemitismus v Maďarsku byl „v zárodcích zardoušen“. Od Evropské unie očekává „vzkřiknutí“ proti těmto negativním jevům.

I v Praze lze každý rok, zejména koncem ledna, kdy je připomínán příchod sovětských vojáků do koncentračního tábora v Osvětimi a v té souvislosti také „Mezinárodní den obětí holocaustu“, z úst určitých konkrétních politiků slýchávat, že antisemitismus všude kolem nebezpečně narůstá. V České republice je však prý naštěstí situace mnohem příznivější - ostatně jsou to často titíž politikové, kteří rádi zdůrazňují, že Češi patří tradičně mezi největší přátele Izraele a Židů. Mnozí z nich se odvolávají na údajný podobný osud českého a židovského národa, které byly ohrožovány svými sousedy. Je paradoxní, že právě například sionistická organizace ICEJ má v ČR ve srovnání s jinými evropskými zeměmi mimořádně dobré zázemí a disponuje dobrými kontakty s významnými českými politiky, a přesto operuje na svých přednáškách a akcích neustále jen „osvětou o holocaustu“ a zdůrazňováním nebezpečí nárůstu antisemitismu.

Jaká je role neustálého zdůrazňování potřeby boje proti antisemitismu?

NÁŠ SMĚR v brzké době seznámí své čtenáře s některými myšlenkami židovského publicisty a filmového producenta Gerarda Menuhina (* 1948), syna známého violinisty Yehudi Menuhina a tanečnice Diany Rosamundy Gouldové. Přesto, že Gerard Menuhin je Žid a jeho otec byl známý svou humanistickou angažovaností, stal se před 7 lety v Německu jednou z nejvíce opovrhovaných osobností mainstreamových sdělovacích prostředků a nenáviděným cílem štvavých článků největšího německého bulvárního deníku Bild-Zeitung, vycházejícího v koncernu Axela Springera, který se otevřeně deklaruje jako proizraelský a zavazuje své zaměstnance, tj. novináře proizraelsky psát. Proč byl tento muž tak nenáviděn? Dovolil si hovořit a psát o „boji proti antisemitismu jako o zbrani“, hovořil o tom, že Němci podléhají nekonečnému vydírání kvůli nacionálněsocialistické minulosti. Z takto poddajného Německa prý dnes profitují nejen Spojené státy, ale i některé evropské země. V pozadí působí neustále mezinárodní lobby, která činí na Němce nátlak. „V této jedovaté břečce dnes Němci plavou“, řekl jednou Menuhin. „Kdo se pokouší dostat na břeh rozumu, je vlastními lidmi stlačen pod vodu, dokud se neutopí.“

S některými zajímavými názory a úvahami Gerarda Menuhina na téma role „boje proti antisemitismu“ a proč mají určité kruhy potřebu jej neustále udržovat při životě, se budou čtenáři brzy moci seznámit na tomto místě. (-lb-)